empty
 
 
XPDUSD Palladium vs US Dollar
Latest price $1805.55 03 Dec 2021 17:58
Price change $0.04 (0.00%)
Traders' feedback
BUYING 100% SELLING 0%
 
nov
29
mo
nov
30
tu
dec
01
we
dec
02
th
dec
03
fr
dec
04
sa
dec
05
su
dec
06
mo
dec
07
tu
dec
08
we
dec
09
th
dec
10
fr
dec
11
sa
dec
12
su
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.