empty
 
 

Thành công với InstaForex: Các khách hàng của công ty kết thúc hơn 200.000 giao dịch chiến thắng trươc tin tức Brexit.

08.07.2016 11:32 AM

Ngày 23 tháng 6 năm 2016, người Anh đã bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu về việc liệu Anh nên ở lại hay rời khỏi Liên minh châu Âu.

Kết quả này là một bất ngờ cho hầu hết những người tham gia thị trường ngoại hối. Vào ngày khi mà Brexit được tuyên bố, các khách hàng của InstaForex đóng hơn 200.000 giao dịch chiến thắng trên GBP, do đó thu tổng lợi nhuận hơn 6 triệu USD.

Quan trọng hơn, mặc dù biến động mạnh và môi trường thị trường phức tạp trong quá trình trưng cầu dân ý và đếm số phiếu, InstaForex đã cung cấp các điều kiện kinh doanh thuận lợi nhất, cụ thể là mức đòn bẩy 1:1.000 cho một số cặp tiền tệ phổ biến. Đồng thời, rất nhiều nhà môi giới hạn chế đòn bẩy xuống 1:20 - 1:33.

Quay lại danh sách tin tức mới


Các tin tức công ty khác

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.