empty
 
 

Trước kỳ nghỉ lễ Giáng sinh và năm mới sắp tới, chúng tôi công bố khởi động một chiến dịch mới - Tiền thưởng Giáng Sinh 10%. Với tiền thưởng này, bạn có thể tăng thêm 40% hoặc 65% của số tiền ký quỹ vào tài khoản giao dịch trực tiếp của mình. Tiền thưởng Giáng sinh có thể được ghi nhận cùng với Tiền thưởng 30% và 55%. Chiến dịch này được tổ chức từ ngày 12 tháng 12 năm 2016 đến ngày 08 tháng 1 năm 2017.

Tiền thưởng Giáng sinh chỉ có thể được ghi nhận một lần và chỉ trong trường hợp Tiền thưởng chào đón 30% hoặc Tiền thưởng 55% đã được ghi nhận vào tài khoản.

Tiền thưởng Giáng Sinh không thể rút ra, nhưng tất cả lợi nhuận thu được từ việc giao dịch quỹ tiền thưởng này có thể được rút mà không có hạn chế.

Hãy tận hưởng không khí Giáng sinh - nhận Tiền thưởng Giáng sinh!

Quay lại danh sách tin tức mới


Các tin tức công ty khác

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.