empty
 
 

Số Fibonacci là gì?

Leonardo the Pisan là nhà toán học lớn đầu tiên của châu Âu thời trung cổ. Ông ta được biết đến nhiều nhất với cái tên Fibonacci. Thành tựu nổi tiếng nhất của Fibonacci là mô tả dãy số trong đó mỗi số liên tiếp bằng tổng của hai số đứng trước. Kết quả là, chuỗi 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610... đã được giới thiệu.

Nếu chúng ta chia từng số kế tiếp cho số trước đó, chúng ta nhận được kết quả gần bằng 1.618. Con số này được gọi là Tỷ lệ vàng. Nhiều người cho rằng 1.618 là một con số kỳ diệu. Nó được sử dụng để xây dựng các kim tự tháp Ai Cập, các ngôi đền cổ và lăng mộ. Tỷ lệ Vàng và số Fibonacci phản ánh tỷ lệ trong thế giới tự nhiên, bao gồm cả cơ thể con người.

Tỉ lệ vàng
Tỉ lệ vàng
Tỉ lệ vàng

Nếu chúng ta chia một số bất kỳ của dãy cho số tiếp theo trong dãy, chúng ta nhận được tỷ lệ 0,36. Trên cơ sở tương quan của các thành viên sau với các thành viên trước, các chuyên gia đã phát triển một dãy số duy nhất, rất thường được sử dụng trong thị trường tiền tệ và tương lai. Sử dụng những con số này, nhà giao dịch có thể tính toán mức thoái lui của giá liên quan đến động thái trước đó hoặc xác định tỷ lệ mục tiêu so với lần điều chỉnh trước đó.


Số Fibonacci có thể hiệu chỉnh và thúc đẩy

Số hiệu chỉnh:
11.8%; 23.6%; 38,2%;
50.0%; 61.8%; 76.4%; 88.2%;
Số thúc đẩy:
123.6%; 138.2%; 161.8%; 200.0%; 238.2%;
261.8%; 300.0%; 338.2%; 400.0%; 423.6%;
Không cần phải biết tất cả các số Fibonacci bằng cách thuộc lòng.
Tất cả chúng đều đã được đưa vào phần mềm của các nền tảng giao dịch.

Điều chỉnh thị trường và số Fibonacci

Điều chỉnh thị trường và số Fibonacci

Theo quy luật, sau những sự thúc đẩy mạnh, giá bắt đầu di chuyển theo hướng ngược lại. Trong giao dịch, chuyển động này được gọi là thoái lui hoặc điều chỉnh. Nếu bạn sử dụng đúng lưới Fibonacci, thì bạn có thể dễ dàng xác định phạm vi thoái lui và xem khi nào bạn có thể tham gia lại thị trường theo hướng của xu hướng.

Tuy nhiên, các mức thoái lui này không phải lúc nào cũng tương ứng chính xác với số Fibonacci. Để phân tích chính xác hơn, cần theo dõi các mẫu nến tại thời điểm giá đạt các mức này. Nếu biểu đồ cho thấy một mô hình đảo chiều, thì giá có thể sẽ phục hồi từ mức này.

Số Fibonacci và mục tiêu xu hướng mới

Các số Fibonacci rất hữu ích không chỉ trong việc xác định các mức điều chỉnh. Lưới Fibonacci cho phép các nhà giao dịch xác định chính xác các mục tiêu mới mà giá có thể đạt được khi xu hướng di chuyển bốc đồng.

Một trong những quy tắc thường được chấp nhận là nếu mức điều chỉnh giá từ 38,2% trở xuống, thì mục tiêu của nó nên được đặt ở mức 261,8% hoặc thậm chí 423,6% mức điều chỉnh. Nếu có sự điều chỉnh mạnh trên thị trường, thì mục tiêu nên được đặt ở mức 161,8% giá trị của nó.

Số Fibonacci là một trong những công cụ phân tích kỹ thuật mạnh mẽ nhất trên thị trường Forex. Việc sử dụng các số Fibonacci kết hợp với các công cụ phân tích để xác định các giới hạn điều chỉnh và mục tiêu sẽ rất hữu ích cho việc giao dịch trên Forex.

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.
Widget callback