empty
 
 

Chỉ số kênh Donchian, còn được biết đến như là Price Channel (Kênh Giá) được phát triển vào đầu những năm 1970 bởi Richard Donchian. Ông nổi tiếng bởi các kỹ thuật phân tích thị trường tài chính. Price Channel thuộc các chỉ số theo xu hướng và giống với chỉ số Bollinger Bands nổi tiếng về các kí hiệu và bố cục. Tuy nhiên, không giống như Bollinger Bands, các kênh giá cả Donchian được dựa trên các mức giá cao và thấp trong một thời kỳ nhất định.

Công thức tính

Kênh Donchian Bên Trên = HH(n), mức giá cực đại trong n kỳ

Kênh Donchian Bên Dưới = LL(n), mức giá cực tiểu trong n kỳ

Kênh Donchian Ở Giữa = (Kênh Donchian Bên Trên + Kênh Donchian Bên dưới) / 2

Sử dụng trong giao dịch

Price Channel có thể hoạt động tốt với nền tảng kỹ thuật, hệ thống giao dịch theo xu hướng và đối nghịch xu hướng.

Những quy luật cơ bản của hệ thống giao dịch dựa trên các giả định về chỉ báo:

  • Mua tài sản khi giá được đóng trên kênh giá 20
  • Bán tải sản khi giá được cố định dưới kênh 20
  • Đóng các vị thế bán khi kênh được thành lập trên 5 kỳ
  • Đóng các vị thế mua khi kênh được thành lập dưới 5 kỳ

Để đơn giản hoá việc tìm kiếm các tín hiệu đột phá, cần thiết phải sử dụng các chỉ báo khuynh hướng với độ lớn + 2.

Cách giao dịch như vậy có thể áp dụng với các nghiệp vụ trong ngày, trung hạn và dài hạn trên cả thị trường hàng hoá và thị trường tài chính.

Vì thị trường ngoại hối quốc tế chủ yếu là thị trường phẳng, cần sử dụng các bộ lọc giao dịch nếu bạn muốn có kết quả tốt nhất từ hệ thống đột phá dựa trên chỉ số Price Channel. Do vậy, các tín hiệu hình thành giá bên ngoài kênh Donchian sẽ được lựa chọn.

Sẽ tốt hơn rất nhiều nếu kết hợp những tín hiệu đột phá này và lọc chúng thông qua bộ lọc ADX (chỉ số cường độ xu hướng) và chỉ báo ATR (đo lường tính biến động của các thay đổi về giá).

Các cửa xuất dựa trên các chỉ báo Price Channel giúp đóng cửa các giao dịch mà không bị lỗ trong suốt quá trình hồi quy hiệu chỉnh mà thường xảy ra sau những đột phá mạnh mẽ về giá. Tình huống như vậy thường xảy ra khi giá cả dịch chuyển đáng kể khỏi kênh sau khi phá vỡ ranh giới của nó, những ranh giới này không cho phép mất quỹ khi dịch chuyển ngược lại và đóng góp vào việc đóng cửa giao dịch một cách có lợi nhất.

Kênh Donchian

Tham số Kênh InstaForex Donchian

kỳ - 20
Sự thay thế - 2
mode - 1 hoặc 2

Khi mode = 1, chỉ báo được dựa trên đỉnh và đáy của n kỳ cuối cùng

Khi mode = 2, chỉ số được dựa trên việc đóng cửa của n kỳ cuối cùng

Tải xuống


Trở lại danh sách
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.