empty
 
 

Chỉ số EUR_USDindex là một chỉ báo kết hơp bao gồm hai chỉ số riêng biệt: EURx and USDx (USDX). Chỉ báo này thể hiện sự thay đổi trong cả hai chỉ số trong mối tương quan giữa chúng.

Công thức

EURx=34.38805726*EURUSD^ (0.3155)*EURGBP^ (0.3056)*EUR/JPY^ (0.1891)*EURCHF^ (0.1113)*EURSEK^ (0.0785)

USDx = 50.14348112 × EURUSD (0.576) × USDJPY (0.136) × GBPUSD (-0.119) × USDCAD (0.091) × USDSEK (0.042) × USDCHF (0.036)

Sử dụng trong giao dịch

Chỉ số tính toán EUR_USD, bao gồm hai chỉ báo cho kết quả tốt nhất, được thiết kế để xác định một số yếu tố chủ yếu có thể hỗ trợ trong giao dịch thị trường vốn.

Từ quan điểm thực tế, chỉ số EUR_USD không phải một chỉ báo tín hiệu cho MetaTrader. Trong trường hợp có biến động, chỉ số này giúp xác định các yếu tố phụ thuộc.

  • Nếu EURx và USDx thuộc phạm vi rộng, nó thường biểu thị xu hướng thị trường rõ ràng. Trong trường hợp này có thể áp dụng hệ thống giao dịch theo xu hướng.
  • NẾu EURx và USDx ở phạm vi hẹp, thị trường ở vị thế phẳng. Do đó, trong trường hợp như vậy, sự tạm ngừng khi có đối kháng hoặc dưới mức ủng hộ có thể sẽ có lợi hơn.
  • Chỗ giao nhau của hai đường thẳng của chỉ số khẳng định một xu hướng thị trường mới mạnh mẽ. Trong trường hợp này, giá cả có thể hình thành các mức thấp và cao cục bộ.
Chỉ số EUR_USD

Tải xuống


Trở lại danh sách
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.