empty
 
 

Máy dao động TrendlessOS được phát minh bởi Joe DiNapoli vào những năm đầu của thập niên 1980 và được mô tả trong cuốn "Trading" của DiNapoli. Cũng như những chỉ số khác được phát triển bởi DiNapoli, máy dao động Trendless là một sự hỗ trợ cho công cụ chính của việc đưa ra quyết định- mức độ Fibonacci. Tuy nhiên, theo như khái niệm của DiNapoli, chỉ số Trendless có thể được sử dụng như là một công cụ giao dịch độc lập.

Công thức

TrendlessOscilator = đóng giao dịch – SMA (7, đóng giao dịch)

Sự dụng giao dịch

Joe DiNapoli đã mô tả chiến lược chính của ứng dụng chỉ số Trendless trong hoạt động giao dịch trên thị trường tài chính. Trong số năm chiến lược mô tả, ba phương pháp của việc sử dụng chỉ số là đáng quan tâm. Họ đã chứng minh rằng chỉ số Trendless là chỉ số kỹ thuật có lợi nhuận nhất trong số các chỉ số tương tự khác.

  • Chỉ số Trendless có thể được sử dụng như một công cụ để đóng cửa giao dịch. Nếu chỉ số vượt mức mua trong khoảng 70 đến 100%, phiên giao dịch nên đóng cửa. Mức độ cụ thể được tính riêng cho mỗi tài sản dựa trên cơ sở bảng xếp hạng hàng ngày. Joe DiNapoli đóng cửa phiên giao dịch nếu chỉ số đạt mức +90%.Khi mức mua đạt giới hạn, giá có thể chậm lại hoặc bị đảo chiều.
  • Chỉ số Trendless có thể được sử dụng như một bộ lọc để mở một phiên giao dịch trên thị trường tài chính. Nếu tín hiệu của một giao dịch xuất hiện khi các chỉ số Trendless cao hơn mức 65%, sau đó không nên mở giao dịch nữa, vì giá cả có thể biến động một cách không xác định. Joe DiNapoli khuyên nên đợi đến ngày giao dịch kế tiếp (trong điều kiện giao dịch trong ngày) và nếu tín hiệu vẫn còn giữ nguyên, thì hãy chú ý đến mức độ của chỉ số Trendless.
  • Như chỉ số biến động, máy dao động Trendless có thể được sử dụng như là một chỉ số tích lũy của biến động và sau đó giá biến động mạnh (các biến động tăng). Nếu chỉ số nằm gần mức 0 trong một thời gian dài, sau đó tích lũy rất mạnh đang hình thành trên thị trường, kết quả là nó sẽ dẫn đến một cú giật giá. Nên sử dụng tình huống như vậy trong giao dịch,vì nó chỉ ra thời gian thực tế cho một thỏa thuận.
Chỉ số TrendlessOS

Tải xuống


Trở lại danh sách
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.