empty
 
 

Công thức

TVI = 100 * ((DEMA(biến chuyển tăng) - DEMA(biến chuyển giảm))/( DEMA(biến chuyển tăng) + DEMA(biến chuyển giảm)))

Sử dụng giao dịch

Chỉ báo TVI là một bộ dao động tổng hợp để xác định các điểm thâm nhập và thoát khỏi thị trường, hướng xu hướng, và các tín hiệu siêu mua/ siêu bán.

Khi có một xu hướng nổi trên thị trường và thanh TVI thay đổi màu sắc từ màu đỏ sang màu xanh, đó là lúc để mua một tài sản do giá có thể tăng cao hơn nữa trong xu hướng tăng chung. Sự thay đổi màu sắc là tín hiệu để tham gia thị trường.

Nếu thị trường di chuyển xuống và thanh TVI thay đổi sang màu đỏ, đó là tín hiệu để bán một tài sản do mức giá có thể tiếp tục giảm. Đó là lúc để tham gia thị trường khi chỉ báo này thay đổi màu sắc.

Đường cơ bản của chỉ báo này là yếu tố quyết định xu hướng thị trường. Nó đi qua các đỉnh và đáy của các thanh biểu đồ.

Nếu đường này vượt qua dưới mức 0, xu hướng tổng thể đảo ngược xuống. Trong trường hợp đường cơ bản vượt trên mức 0, xu hướng chuyển sang tăng.

Xu hướng thị trường được xác định tự động. Hướng được hiển thị ở góc trên bên trái của cửa sổ chỉ báo ("tăng" hoặc "giảm") và chỉ thích hợp cho một khung thời gian được chọn.

Nếu phần trên bên phải của biểu đồ dưới phần bên trái, và giá cả tăng, có sự phân hóa thị trường, báo hiệu một sự đảo chiều đi xuống sắp tới. Trong trường hợp đỉnh bên phải trên đỉnh bên trái và giá cả đang giảm, có một sự hội tụ cho thấy một sự đảo ngược lên sắp tới.

Chỉ báo TVI

Tải xuống


Trở lại danh sách
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.