empty
 
 
AUDUSD Australian vs US Dollar
Latest price 0.6812 06 Jul 2022 06:47
Price change -0.0001 (-0.0147%)
Traders' feedback
BUYING 65% SELLING 35%
 
jul
04
mo
jul
05
tu
jul
06
we
jul
07
th
jul
08
fr
jul
09
sa
jul
10
su
jul
11
mo
jul
12
tu
jul
13
we
jul
14
th
jul
15
fr
jul
16
sa
jul
17
su
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.