empty
 
 

#Ethereum (Ethereum vs USD). Tỷ giá hối đoái và biểu đồ trực tuyến

Chuyển đổi tiền tệ

#Ethereum
3090.34 USD
27 Sep 2021 11:19
Thay đổi giá (% chg)
$-0.01
(0.00%)
Đóng cửa trước đó
Đóng cửa trước đó

Giá đóng cửa, ngày trước đó.
$3082.8
Mở cửa
Mở cửa

Giá mở cửa.
$2915.92
Mức cao của ngày
Mức cao của ngày

Mức giá cao nhất trong suốt ngày giao dịch gần nhất.
$3163.27
Mức thấp của ngày
Mức thấp của ngày

Mức giá thấp nhất trong suốt ngày giao dịch gần nhất
$3006.19
Mức cao 52-tuần
Mức cao 52-tuần

Phạm vi giá cao trong 52 tuần gần nhất
$3163.27
Mức thấp 52-tuần
Mức thấp 52-tuần

Phạm vi giá thấp trong 52 tuần gần nhất
$2745.55
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.