#FSLR (First Solar, Inc.). Tỷ giá hối đoái và biểu đồ trực tuyến.

Chuyển đổi tiền tệ

#FSLR
93.27 USD
30 Nov 2020 22:59
Thay đổi giá (% chg)
$0.01
(0.01%)
Đóng cửa trước đó
Đóng cửa trước đó

Giá đóng cửa, ngày trước đó.
$94.58
Mở cửa
Mở cửa

Giá mở cửa.
$93.94
Mức cao của ngày
Mức cao của ngày

Mức giá cao nhất trong suốt ngày giao dịch gần nhất.
$98.08
Mức thấp của ngày
Mức thấp của ngày

Mức giá thấp nhất trong suốt ngày giao dịch gần nhất
$90.44
Mức cao 52-tuần
Mức cao 52-tuần

Phạm vi giá cao trong 52 tuần gần nhất
$98.34
Mức thấp 52-tuần
Mức thấp 52-tuần

Phạm vi giá thấp trong 52 tuần gần nhất
$28.39

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.