#NG (Natural Gas, Current Month). Tỷ giá hối đoái và biểu đồ trực tuyến.

Chuyển đổi tiền tệ

Natural Gas, Current Month
3.03 USD
28 Oct 2020 08:23
Thay đổi giá (% chg)
$0.005
(0.165%)
Đóng cửa trước đó
Đóng cửa trước đó

Giá đóng cửa, ngày trước đó.
$3.01
Mở cửa
Mở cửa

Giá mở cửa.
$3.023
Mức cao của ngày
Mức cao của ngày

Mức giá cao nhất trong suốt ngày giao dịch gần nhất.
$3.03
Mức thấp của ngày
Mức thấp của ngày

Mức giá thấp nhất trong suốt ngày giao dịch gần nhất
$3.004
Mức cao 52-tuần
Mức cao 52-tuần

Phạm vi giá cao trong 52 tuần gần nhất
$3.089
Mức thấp 52-tuần
Mức thấp 52-tuần

Phạm vi giá thấp trong 52 tuần gần nhất
$1.3

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.