empty
 
 
03.05.2018 11:58 AM

Xin được thông báo rằng việc rút tiền qua hệ thống ePayments bằng USD không còn khả dụng do các hạn chế thuộc bên ePayments.

Tuy nhiên vẫn có thể thực hiện ký quỹ cả bằng EUR và USD. Các yêu cầu rút tiền sẽ được xử lý bằng EUR như bình thường, bất kể đơn vị tiền tệ của tiền ký quỹ.

Việc chuyển đổi để rút tiền bằng EUR qua ePayments sẽ được thực hiện theo tỷ giá EUR/USD liên ngân hàng (có thể được tìm thấy trong nền tảng giao dịch); không áp dụng phí chuyển đổi.

Quay lại danh sách tin tức mới


Các tin tức công ty khác

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.
Widget callback