empty
 
 

Các nhà giao dịch thân mến! Chúng tôi xin thông báo về ngày hết hạn của các hợp đồng tương lai vào tháng 6 năm 2021. Vào các ngày tiếp theo, các lệnh cho các tài sản được đề cập sẽ được đóng lại. Vui lòng sử dụng thông tin này khi lập kế hoạch giao dịch. Chúng tôi đã chia danh sách tài sản thành hai bảng để bạn tiện theo dõi.

Ngày hết hạn của hợp đồng tương lai dầu thô và khí đốt:

#CL - 22.06.2021

#NG - 28.06.2021

*Sau khi đóng, lệnh CL và NG sẽ tự động được mở lại trong phiên giao dịch tiếp theo.

Ngày hết hạn đối với các tài sản hàng hóa khác:

#QMN21 - 21.06.2021

#QGN21 - 25.06.2021

#HON21 - 30.06.2021

#XBZQ21 - 30.06.2021

#XRBN21 - 30.06.2021

#GCN21 - 30.06.2021

#SIN21 - 30.06.2021

#HGN21 - 30.06.2021

#ZCN21 - 30.06.2021

#ZLN21 - 30.06.2021

#ZSN21 - 30.06.2021

#ZWN21 - 30.06.2021

#GFQ21 - 26.06.2021

*Các lệnh trên các công cụ nêu trên được đóng vào ngày đã định và sẽ không tự động mở lại.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, đừng ngần ngại liên hệ với Dịch vụ Hỗ trợ InstaForex.

Quay lại danh sách tin tức mới


Các tin tức công ty khác

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.