empty
 
 

Thông báo về các hợp đồng tương lai (futures) sẽ hết hạn vào tháng 9 và tháng 10 năm 2021

28.09.2021 01:24 PM

Các nhà giao dịch thân mến!

Chúng tôi xin thông báo cho bạn về ngày hết hạn của các hợp đồng tương lai vào tháng 9 và tháng 10 năm 2021. Vào các ngày tiếp theo, các lệnh đặt về các tài sản được đề cập sẽ được đóng lại. Vui lòng lưu ý đến thông tin này khi lập kế hoạch giao dịch của bạn. Chúng tôi đã chia danh sách tài sản thành hai bảng để bạn tiện theo dõi.

Ngày hết hạn của hợp đồng tương lai dầu thô và khí đốt:

 • #CL - 20.10.2021
 • #NG - 28.09.2021

Sau khi đóng, các lệnh đối với CL và NG sẽ tự động được mở lại trong phiên giao dịch tiếp theo.

Ngày hết hạn đối với các tài sản hàng hóa khác:

 • #QGX21 - 26.10.2021
 • #HOV21 - 30.09.2021
 • #XRBV21 - 30.09.2021
 • #XBZX21 - 30.09.2021
 • #GCV21 - 30.09.2021
 • #SIV21 - 30.09.2021
 • #HGV21 - 30.09.2021
 • #ZLV21 - 30.09.2021
 • #ZMU21 - 31.09.2021
 • #ZSX21 - 29.10.2021
 • #HEV21 - 14.10.2021
 • #GFU21 - 30.09.2021
 • #LEV21 - 04.10.2021

Các lệnh trên các công cụ nêu trên được đóng vào ngày đã định và không tự động mở lại.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, đừng ngần ngại liên hệ với Dịch vụ hỗ trợ InstaForex.

Quay lại danh sách tin tức mới


Các tin tức công ty khác

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.