empty
 
 
28.08.2012 07:27 AM

Vào ngày 15 tháng 9 lãi suất cho vay ghi trên lợi nhuận miễn phí sẽ thay đổi. Lãi suất sẽ giảm xuống 5% (2% cho tất cả các tài khoản giao dịch và thêm 3% cho các tài khoản giao dịch điều hành)

Lãi suất sẽ được thay đổi trong khuôn khổ nội bộ tối ưu hóa điều kiện giao dịch InstaForex nhằm mục đích làm cho hệ thống dịch vụ cung cấp hoàn toàn cân bằng. 

Nên nhắc nhở rằng lãi suất là một tác nhân bổ sung cho các hoạt động giao dịch của  khách hàng InstaForex. Tín dụng lãi suất trên lợi nhuận miễn phí, Công ty InstaForex góp phần vào lợi nhuận của các tài khoản giao dịch. Một trong những nguyên tắc cơ bản của tác nhân kích thích này là sử dụng tích cực của một tài khoản kinh doanh: mở tài khoản chỉ với mục đích thu thập các lãi suất cố định là không thể như trước. 

Một ưu thế của Công ty InstaForex đang cung cấp cho khách hàng với các điều kiện kinh doanh tốt nhất và hiệu quả nhất bao gồm toàn bộ các dịch vụ dành cho việc giao dịch với InstaForex như có thu nhập và thuận tiện nhất có thể. 

Quay lại danh sách tin tức mới


Các tin tức công ty khác

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.
Widget callback