empty
 
 

BMW X6 from InstaForex Terms and Conditions


1. Các quy định chung

  • 1.1 Tên của chiến dịch là "Chiến dịch BMW X6 từ InstaForex" (sau đây gọi là Chiến dịch).
  • 1.2 Chiến dịch được tổ chức bởi Tập đoàn InstaFintech (sau đây gọi là Ban tổ chức).
  • 1.3 Giải thưởng chính của Chiến dịch là BMW X6.
  • 1.4 Chiến dịch được tổ chức từ ngày 28 tháng 12 năm 2015 đến ngày 29 tháng 12 năm 2017 (sau đây, thời kỳ chiến dịch).

2. Người tham gia chiến dịch

  • 2.1 Các khách hàng của InstaForex trên 18 tuổi đều có thể tham gia vào Chiến dịch (sau đây, Người tham gia).
  • 2.2 Để tham gia Chiến dịch, người tham gia phải bổ sung vào tài khoản giao dịch trực tiếp InstaForex của mình với ít nhất 1500 Usd trong thời gian Chiến dịch và đăng ký tại www.instaforex.com. Để đăng ký tham gia Chiến dịch, các thành viên Câu lạc bộ InstaForex phải nạp vào ít nhất là 1000 Usd.
  • 2.3 Người tham gia có thể có nhiều tài khoản giao dịch để đăng ký tham gia Chiến dịch và tăng cơ hội của mình. Tuy nhiên, trong trường hợp có trên 100 tài khoản được đăng ký cho Chiến dịch, Ban Quản lý Chiến dịch và Cuộc thi có quyền giảm số lượng xuống còn 100.
  • 2.4 Chiến dịch danh cho tài khoản giao dịch trực tiếp đáp ứng được các yêu cầu sau đây: A - B + C> $1500, trong đó A là tổng số tiền được gửi từ ngày 28 tháng 12 năm 2015, B - số tiền rút ra từ ngày 28 tháng 12 năm 2015, và C là kết quả giao dịch. Trong trường hợp С<0, điều kiện đơn giản hoá thành А - В> $1500. Đối với chủ thẻ câu lạc bộ InstaForex, tài khoản phải đáp ứng điều kiện sau đây: A - B + C> $1000, trong đó A là số lượng tiền được gửi từ ngày 28 tháng 12 2015, B là số tiền rút ra từ ngày 28 tháng 12 năm 2015, C là kết quả của các giao dịch. Trong trường hợp С<0, điều kiện là như sau: А - В > $1000.

3. Điều kiện giao dịch

  • 3.1 Tất cả các vị trí giao dịch mở tại giá phi thị trường sẽ bị hủy bỏ.
  • 3.2 Người tham gia có thể sử dụng bất cứ cố vấn chuyên gia và chiến lược giao dịch nào.
  • 3.3 Người tham gia có thể thay đổi loại tài khoản giao dịch của mình thành Swap-free (hoặc ngược lại) bằng cách liên hệ với Bộ phận hỗ trợ khách hàng.
  • 3.4 Phần còn lại của các điều kiện giao dịch này tương tự như những điều quy định tài khoản giao dịch trực tiếp với InstaForex.

4. Xác định người chiến thắng

  • 4.1 Xác định người chiến thắng "Chiến thắng BMW X6 từ InstaForex" (sau đây, Người chiến thắng).
   • 4.1.1 Người chiến thắng sẽ được xác định trên cơ sở 5 chữ số cuối cùng của tài khoản giao dịch (không có vấn đề gì nếu nó chứa 5, 6 hoặc 7 chữ số). Nếu 5 chữ số đó trùng với số BMW, người sở hữu nó sẽ được công bố là chủ nhân của BMW X6.
   • 4.1.2 Vào lúc 23:59 thứ sáu ngày 29 tháng 12 năm 2017, tỷ giá đóng cửa thị trường sẽ được xác định:
    • Chữ số BMW đầu tiên = chữ số cuối cùng của tỷ giá đóng cửa EUR/USD
    • Chữ số BMW thứ hai = chữ số cuối cùng của tỷ giá đóng cửa GBP/USD
    • Chữ số BMW thứ ba = chữ số cuối cùng của tỷ giá đóng cửa USD/JPY
    • Chữ số BMW thứ tư = chữ số cuối cùng của tỷ giá đóng cửa USD/CHF
    • Chữ số BMW thứ năm = chữ số cuối cùng của tỷ giá đóng cửa USD/CAD
   • 4.1.3 Trong trường hợp số tài khoản trùng với số BMW không được đăng ký tham gia Chiến dịch, thì tài khoản trước đó hoặc sau đó sẽ được tuyên bố là người chiến thắng. Người chiến thắng được chọn từ khoản tiền gửi tối đa được tính theo cách sau: A - B + C.
   • 4.1.4 Nếu có nhiều số tài khoản trùng với số BMW - một tài khoản 5 chữ số, 5 chữ số cuối cùng của một tài khoản 6 chữ số, và 5 chữ số cuối cùng của một tài khoản 7 chữ số - thì giải thưởng chính sẽ được trao cho người sở hữu tài khoản có khoản tiền gửi tối đa. Khoản tiền gửi tối đa được xác định trên cơ sở công thức sau đây: A - B + C.

5. Công bố kết quả

  • 5.1 Dữ liệu cư trú của Người tham gia có thể được công bố.
  • 5.2 Kết quả Chiến dịch sẽ được công bố trong vòng 10 ngày sau khi kết thúc, khi tất cả các bước điều tra hoàn tất.
  • 5.3 Kết quả Chiến dịch và hình ảnh tại lễ trao giải sẽ được công bố trên trang www.instaforex.com và phát hành trong một số ấn phẩm truyền hình và in ấn.

6. Nhận giải thưởng

  • 6.1. Các quy định chung.
   • 6.1.1 Trong vòng 20 ngày sau khi kết quả chiến dịch được công bố, Người chiến thắng và Ban tổ chức thống nhất ngày, giờ và địa điểm của buổi lễ trao giải qua điện thoại.
   • 6.1.2 Sau khi tài khoản giao dịch chiến thắng được xác định, Ban tổ chức kiểm tra thông tin về Người chiến thắng và tính tham gia hợp pháp của người này trong Chiến dịch theo đoạn 2.1. - 2.3. Nếu xuất hiện một số dữ liệu sai hoặc Người chiến thắng không có quyền tham gia vào Chiến dịch, kết quả Chiến dịch sẽ được thông báo là không hợp lệ.
   • 6.1.3 Trong trường hợp thủ tục nhận giải thưởng bị vi phạm bởi Người chiến thắng (không có ID, hết thời hạn hiệu lực ID,...), Ban tổ chức có quyền không trao giải thưởng cho Người chiến thắng.
  • 6.2 Trao giải BMW X6.
   • 6.2.1 BMW X6 có thể được nhận tại trụ sở chính của công ty ở Kaliningrad (Nga) hay Moscow (Nga) hoặc bất kỳ nơi nào khác trên thế giới theo thỏa thuận với Người chiến thắng.
   • 6.2.2 Quyền sở hữu BMW X6 được chuyển giao cho Người chiến thắng sau khi hiệu lực ID được kiểm tra và chứng nhận thông qua được ký. Giấy chứng nhận thông qua bao gồm: họ tên, ngày, dữ liệu ID, số điện thoại với mã quốc gia và thành phố. Trong trường hợp Người chiến thắng không cung cấp các thông tin này, Ban tổ chức có quyền không trao giải thưởng cho Người chiến thắng.
   • 6.2.3 Trong trường hợp Người chiến thắng của Chiến dịch không thể nhận giải thưởng, thỏa thuận có thể được ký với một người khác trên cơ sở giấy ủy quyền có chữ ký của Người chiến thắng.
   • 6.2.4 Sau lễ trao giải thưởng, Người chiến thắng Chiến dịch có trách nhiệm nộp thuế và các khoản thanh toán bắt buộc khác theo quy định của chính phủ.
   • 6.2.5 InstaForex chịu trách nhiệm giao xe đến nơi mà Người chiến thắng cư trú. Tuy nhiên, Người chiến thắng sẽ chịu trách nhiệm thanh toán tiền thuế và phí hải quan.
   • 6.2.6 Người chiến thắng có quyền nhận tài khoản $120 000 thay cho việc nhận xe. Tài khoản này có một số đặc thù:
    • khoản tiền gửi ban đầu với số tiền là $120 000 được ghi nhận vào tài khoản giao dịch sau khi Người chiến thắng nhận xác minh cấp độ hai cho tài khoản này;
    • khoản tiền gửi ban đầu với số tiền là $120 000 không thể rút ra. Tuy nhiên, 50% lợi nhuận thu được từ $120 000 có thể rút mà không bị hạn chế nào;
    • số lượng tối đa của các giao dịch được mở không vượt quá 10 trong tổng khối lượng không quá 600;
    • khối lượng giao dịch tối thiểu là 6 lot;
    • những người chiến thắng bị cấm sử dụng những chiến lược giao dịch bao gồm mở các giao dịch theo một chiều thường xuyên với khối lượng cao nhất hoặc hình thành các giao dịch bằng cách mở nhiều vị trí một chiều;
    • số tiền lợi nhuận tối đa có thể rút từ một tài khoản giao dịch tương đương số tiền gấp đôi của số tiền thưởng.

7. Các quy định cuối

  • 7.1 Ban tổ chức có biện pháp bảo vệ dữ liệu liên quan đến Chiến dịch chống lại sự truy cập trái phép và không có nghĩa vụ cung cấp bất kỳ thông tin nào cho bên thứ ba.
  • 7.2 Việc đăng ký tham gia Chiến dịch trong trường hợp chiến thắng có nghĩa là Người tham gia đồng ý:
   • các cuộc phỏng vấn bao gồm phát thanh, truyền hình và các phương tiện thông tin đại chúng khác;
   • sử dụng hình ảnh của mình (hình ảnh,...) bởi Ban tổ chức cho mục đích quảng cáo;
   • sử dụng tên của mình bởi Ban tổ chức để quảng cáo mà không có bất kỳ thanh toán bổ sung nào;
   • bản quyền của các tài liệu quảng cáo, cái mà được thực hiện tuân theo các điều khoản nêu trên, thuộc về Ban tổ chức.
  • 7.3 Tất cả các tranh chấp và bất đồng về tổ chức và kết quả Chiến dịch sẽ được giải quyết thông qua đàm phán.
  • 7.4 Việc đăng ký tham gia Chiến dịch có nghĩa là đã hiểu và chấp nhận các quy tắc và điều kiện.
  • 7.5 Nếu Người chiến thắng từ chối tuân thủ các quy tắc, quyền tham gia của người đó sẽ bị hủy bỏ.

8. Ngôn ngữ.

  • 8.1. Ngôn ngữ của các quy tắc hiện hành là tiếng Anh.
  • 8.2. Để thuận tiện cho Người tham gia, Ban tổ chức có thể cung cấp các quy tắc trong một ngôn ngữ khác với tiếng Anh. Các bản dịch của các quy tắc chỉ đơn thuần cung cấp thông tin.
  • 8.3. Trong trường hợp sự khác biệt giữa bản dịch và các quy tắc bằng tiếng Anh, các quy tắc bằng tiếng Anh được coi là tiêu chuẩn tham khảo ưu tiên.
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.