empty
 
 

Các Điều Kiện Và Điều Khoản Chiến Dịch Giao Dịch Cừ, Lái Xe Sang

1. Các Điều Khoản Chung

  • 1.1 Tên chiến dịch là Giao Dịch Cừ, Lái Xe Sang (sau đây gọi là “Chiến dịch”).
  • 1.2 Chiến dịch được tổ chức bởi Tập đoàn InstaFintech (sau đây gọi là “Nhà tổ chức”).
  • 1.3 Giải thưởng chính của Chiến dịc là xe hơi Porsche Caynne.
  • 1.4 Chiến dịch được tổ chức từ ngày 8 tháng Chín năm 2011 đến ngày 27 tháng Chín năm 2013 (sau đây gọi là “Thời gian chiến dịch”).
  • 1.4.1 Porsche Cayenne được treo giải từ ngày 8 tháng Chín năm 2011 đến ngày 27 tháng Chín năm 2013.

2. Thành Viên Tham Gia Chiến Dịch

  • 2.1 Những khách hàng trên 18 tuổi của Công ty InstaForex có thể tham gia vào Chiế dịch (sau đây gọi là “Người tham gia”).
  • 2.2 Để tham gia vào Chiến dịch, bạn cần nạp thêm vào tài khoản giao dịch thật với InstaForex ít nhất 1500 USD trong Thời gian chiến dịch và đăng ký tại instaforex.com. Các thành viên Câu lạc bộ InstaForex chỉ cần nạp ít nhất 1000 USD để có thể tham gia chiến dịch.
  • 2.3 Người tham gia được quyền có nhiều hơn một tài khoản giao dịch trong Chiến dịch để có thể tăng cơ hội chiến thắng. Tuy nhiên, nếu một người có trên 100 tài khoản cho Chiến dịch, Ban Quản Trị Cuộc Thi và Chiến Dịch có quyền giảm con số này xuống 100.
  • 2.4 Chiến dịch chào đón tất cả những tài khoản giao dịch thật thỏa mãn yêu cầu sau: A - B + C > 1500.00 USD, trong đó, A là tổng số tiền nạp vào tài khoản từ ngày 1 tháng Chín, B là số tiền rút ra từ ngày 1 tháng Chín, và C là kết quả giao dịch.

3. Điều Kiện Giao Dịch

  • 3.1 Tất cả những lệnh vào tại mức giá phi thị trường sẽ bị hủy.
  • 3.2 Người tham gia có thể thuê bất kỳ chuyên gia cố vấn hoặc chiến lược giao dịch nào.
  • 3.3 Người tham gia có thể thay đổi loại tài khoản giao dịch sang tài khoản không phí swap (hoặc ngược lại) bằng cách liên hệ với Phòng Hỗ Trợ Khách Hàng.
  • 3.4 Các điều kiện còn lại giống với các điều kiện áp dụng cho tài khoản giao dịch thật với Công ty InstaForex.

4. Quyết Định Người Chiến Thắng

4.1. Quyết định người chiến thắng chiến dịch Giao Dịch Cừ, Lái Xe Sang (sau đây gọi là “Người chiến thắng”)

  • 4.1.1 Người chiến thắng sẽ được lựa chọn dựa vào 5 chữ số cuối cùng của tài khoản giao dịch của anh ta (tài khoản có thể có 5, 6 hay 7 chữ số). Nếu 5 chữ số này trùng với Số Porsche thì chủ tài khoản sẽ trở thành chủ nhân của siêu xe Porsche Caynne.
  • 4.1.2 Vào 23:59 thứ Sáu ngày 27 tháng Chín năm 2013, mức giá đóng cửa thị trường sẽ được ấn định:
   • Chữ số đầu tiên của Số Porsche = chữ số cuối cùng của tỷ giá đóng cửa cặp EUR/USD
   • Chữ số thứ hai của Số Porsche = chữ số cuối cùng của tỷ giá đóng cửa cặp GBP/USD
   • Chữ số thứ ba của Số Porsche = chữ số cuối cùng của tỷ giá đóng cửa cặp USD/JPY
   • Chữ số thứ từ của Số Porsche = chữ số cuối cùng của tỷ giá đóng cửa cặp USD/CFH
   • Chữ số thứ năm của Số Porsche = chữ số cuối cùng của tỷ giá đóng cửa cặp USD/CAD
  • 4.1.3 Trong trường hợp tài khoản có số trùng khớp với Số Porche không được đăng ký tham gia Chiến dịch thì chủ tài khoản trước đó hoặc tiếp theo sẽ là trở thành người chiến thắng. Người chiến thắng được lựa chọn dựa trên số tiền deposit tối đa và được tính toán theo cách sau: A - B + C.
  • 4.1.4 Nếu có nhiều hơn một tài khoản có số trùng khớp với Số Porsche được tạo ra - một tài khoản 5 chữ số, 5 chữ số cuối cùng của tài khoản 6 chữ số, và 5 chữ số cuối cùng của một tài khoản 7 chữ số - thì giải thưởng chính sẽ được trao cho chủ của tài khoản có số tiền deposit lớn nhất. Số tiền deposit lớn nhất được tính theo công thức sau: A - B + C.

5. Công Bố Kết Quả

  • 5.1 Thông tin cư trú của Người tham gia sẽ được công bố.
  • 5.2 Kết quả Chiến dịch được công bố trong vòng 10 ngày sau khi kết thúc và tất cả các điều tra cần thiết được hoàn thành.
  • 5.3 Kết quả chiến dịch và các hình ảnh của lễ trao giải sẽ được công bố trên website instaforex.com cũng như một số kênh TV và phương tiện truyền thông khác.

6. Nhận Giải

6.1. Các Điều Khoản Chung

  • 6.1.1 Trong vòng 20 ngày sau khi kết quả Chiến dịch được công bố, Người chiến thắng và Nhà tổ chức sẽ trao đổi về ngày, giờ và địa điểm trao giải qua điện thoại.
  • 6.1.2 Sau khi tài khoản chiến thắng được ấn định, Nhà tổ chức sẽ kiểm tra các thông tin về Người chiến thắng và tính hợp pháp của anh/chị ấy theo điều khoản 2.1. – 2.3. trên đây. Nếu phát hiện thấy dữ liệu sau hoặc Người chiến thắng không có quyền tham gia vào Chiến dịch thì kết quả của Chiến dịch sẽ không hợp lệ.
  • 6.1.3 Trong trường hợp Người chiến thắng không làm đúng thủ tục nhận giải (thiếu chứng minh thư, chứng minh thư hết hạn,…) thì Nhà tổ chức có quyền không trao giải cho Người chiến thắng.

6.2 Trao Porsche Cayenne

  • 6.2.1 Porsche Cayenne có thể được trao tại trụ sở chính của công ty tại Kalingrad (Liên Bang Nga) hoặc Moscow (Liên Bang Nga), tùy theo quyết định của Người chiên thắng.
  • 6.2.2 Quyền sở hữu Porsche Caynne chỉ được trao cho Người chiến thắng sau khi Nhà tổ chức kiểm tra tính hợp lệ của chứng minh thư và Người chiến thắng ký vào Giấy Biên Nhận (Acceptance Certificate). Giấy Biên Nhận bao gồm những nội dung sau: tên đầy đủ, dữ liệu, thông tin chứng minh thư, số điện thoại với mã quốc gia và mã thành phố. Trong trường hợp Người chiến thắng không cung cấp những thông tin này thì Nhà tổ chức có quyền không trao giải.
  • 6.2.3 Trong trường hợp Người chiến thắng Chiến dịch không có khả năng nhận giải, anh/chị ấy có thể ủy quyền cho một người thứ ba bằng hợp đồng thỏa thuận với sự giúp đỡ của luật sư.
  • 6.2.4 Sau lễ trao giải, Người chiến thắng có trách nhiệm chi trả tiền thuế và các chi phí bắt buộc khác theo qui định của Chính phủ.
  • 6.2.5 Công ty InstaForex có trách nhiệm vận chuyển xe tới địa điểm cư trú của Người chiến thắng. Tuy nhiên, Người chiến thắng có trách nhiệm chi trả tiền thuế và hải quan.
  • 6.2.6 Người chiến thắng có quyền nhận tài khoản 200 000 USD thay vì xe hơi. Tài khoản này có một số điểm lưu ý sau:
   • số tiền deposit ban đầu là 200 000 USD sẽ không thể rút được;
   • số giao dịch tối đa được mở không quá 10 và tổng số lots không hơn 600;
   • khối lượng giao dịch tối thiểu là 6 lots.

7. Điều Khoản Cuối Cùng

  • 7.1 Nhà tổ chức cam kết tính bảo mật cho các dữ liệu liên quan tới Chiến dịch khỏi sự truy cập trái phép và không được phép cung cấp bất kỳ thông tin nào cho bên thứ ba.
  • 7.2 Đăng ký tham gia Chiến dịch thành công có nghĩa là Người tham gia đồng ý:
   • phỏng vấn với các đài, TV và các phương tiện truyền thông khác;
   • Nhà tổ chức sử dụng hình ảnh của anh/cô ấy (ảnh,…) để quảng cáo;
   • Nhà tổ chức sử dụng tên của anh/cô ấy để quảng cáo mà không phải trả bất kỳ quản phí nào;
   • Tất cả các tài liệu quảng cáo áp dụng những điều trên đây đều thuộc bản quyền của Nhà tổ chức.
  • 7.3 Mọi tranh cãi và bất đồng có thể xảy ra liên quan tới Chiến dịch và kết quả của nó được giải quyết bằng thương lượng.
  • 7.4 Đăng ký tham gia Chiến dịch có nghĩa là hiểu rõ và đồng ý với những qui tắc và điều kiện của Chiến dịch.
  • 7.5 Nếu Người chiến thắng từ chối tuân thủ các qui tắc tham gia chiến dịch thì người đó sẽ bị loại khỏi danh sách thành viên tham gia.

8. Ngôn ngữ

  • 8.1. Ngôn ngữ của những thể lệ hiện tại là tiếng Anh.
  • 8.2. Để thuận tiện cho người tham gia, Ban tổ chức có thể cung cấp những thể bằng ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh ra. Bản thể lệ được dịch thuật đơn thuần chỉ mang tính thông tin.
  • 8.3. Trong trường hợp nhiều bản dịch khác nhau và thể lệ bằng tiếng Anh, thể lệ tiếng Anh được xem là tiêu chuẩn tham khảo ưu tiên.

Trang chủ chiến dịch

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.