empty
 
 
InstaForex tài trợ cho các triển lãm ShowFx World

InstaForex tài trợ cho các triển lãm ShowFx World

Nhà môi giới quốc tế InstaForex là nhà tài trợ cho ShowFx World các triển lãm quốc tế. Công ty InstaForex luôn gắn liền với các chính sách kinh doanh minh bạch. Một yếu tố quan trọng của chính sách này là sự tham gia vào đa dạng các sự kiện công khai dành cho thị trường tài chính nói chung và thị trường ngoại hối nói riêng. Tuy nhiên, công ty InstaForex vượt xa cả việc tham gia vào các triển lãm ngoại hối và trở thành nhà tài trợ cho dự án các triển lãm đang phát triển nhanh với tiềm năng lớn - ShowFx World.

Khía cạnh quan trọng ảnh hưởng đến quyết định hợp tác chính là tầm nhìn chung giữa Công ty InstaForex Company và ShowFx World về cộng đồng Forex văn minh và hiện đại dựa trên các tổ chức chuyên nghiệp và đáng tin cậy.

Mục tiêu chính của Công ty ShowFx World là tổ chức các triển lãm hàng đầu và mang tới cho tất cả các thành viên trong cộng đồng Forex để thảo luận các vấn đề liên quan. Triển lãm bởi ShowFx World thu hút một lượng lớn người tham gia, những người này sẽ trình bày các phân đoạn khác nhau của thị trường tài chính và quan tâm đến sự phát triển các dịch vụ trên thị trường. Do đó, mỗi triển lãm mới lại làm sáng tỏ nhiều cải tiến, những sự phát triển kỹ thuật mới và giới thiệu các thành viên mới xuất hiện trên thị trường ngoại hối.

Hiện nay ShowFX World tổ chức nhiều sự kiện triển lãm và liên kết một lượng lớn các thành viên trong cộng động Forex. ShowFX World tổ chức các cuộc gặp gỡ dưới các hình thức khác nhau: triển lãm, hội nghị chuyên đề, các lớp học cao cấp, các hội thảo và các khoá tập huấn. Ngày nay, các sự kiện được tổ chức bởi ShowFx World diễn ra ở các quốc gia đang phát triển nhanh hoặc các phát triển cao trên toàn thế giới thu hút số lượng ngày càng lớn các thành viên và khách mời đến với thế giới Forex.

« Trở lại danh sách các bài viết
Mở tài khoản
Mở tài khoản
Thực hiện một ký quỹ
Thực hiện một ký quỹ
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.
Widget callback