empty
 
 

Để nằm trong số các ứng cử viên giải thưởng, hãy đảm bảo rằng tài khoản giao dịch của bạn đáp ứng yêu cầu chính của cuộc thi, theo công thức sau: A - B + C> $ 1000, trong đó A - tổng số tiền nạp vào kể từ ngày 9 tháng 12 năm 2019, B - tiền rút kể từ ngày 09 tháng 12 năm 2019, C - kết quả giao dịch (trường hợp âm thì không tính). Đối với thành viên Câu lạc bộ InstaForex, số tiền giảm xuống còn 500 đô la.

Bạn vẫn chưa có một tài khoản tại InstaForex? Mở và ký quỹ ngay bây giờ!
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.
Widget callback