empty
 
 

Trung bình động hội tụ / phân kỳ (MACD) là chỉ báo phân tích kỹ thuật do Gerald Appel tạo ra vào năm 1979. Ban đầu, nó được sử dụng trong giao dịch hàng hóa và chứng khoán. Phiên bản hiện tại của chỉ báo kỹ thuật là sự kết hợp giữa biểu đồ MACD và chỉ báo cổ điển bao gồm đường MACD và một đường tín hiệu.

Công thức

MACD = (ЕМАs(P) - EMAl(P)),

Tín hiệu = SМАa(ЕМАs(P) - EMAl(P)), trong đó


ЕМАl(P) là trung bình động số mũ dài hạn;

EMAs(P) là trung bình động số mũ ngắn hạn;

SМАa(P) là trung bình động giản đơn ngắn hạn;

P là giá đóng cửa.

Sử dụng giao dịch

MACD là chỉ báo dao động thị trường cổ điển cung cấp tín hiệu rõ ràng cả trên thị trường đứng yên và khi thị trường chạy theo xu hướng. So với chỉ báo dao động ngẫu nhiên chỉ áp dúng cho chuyển động ngang, MACD đa chức năng hơn.

MACD tạo ra tín hiệu khi đường tín hiệu giao với đường MACD.

Nếu đường tín hiệu (đường màu đỏ) vượt lên trên đường MACD(đường màu xanh), đó là tín hiểu để mở vị trí mua. Trong một xu hướng rõ ràng, thì việc giao dịch nên được đóng nếu đường tín hiệu vượt xuống dưới đường MACD.

Khi đường tín hiệu(đường màu đỏ) rơi xuống dưới đường MACD(đường màu xanh), đó là tín hiệu để mở vị trí bán. Nếu xu hướng rõ ràng, thì việc giao dịch nên được đóng sau sự đảo ngược giao nhau của các đường.

FullMACD cung cấp một cái nhìn rõ ràng về sự phân kỳ và hội tụ trên cở sở của hai đường tín hiệu và đỉnh của các thanh biểu đồ.

Màu sắc của biểu đồ cho thấy xu hướng đang chiếm ưu thế: thanh màu đỏ cho thấy xu hướng giảm, trong khi đó thanh màu xanh cho thấy xu hướng tăng. Trong vấn đề này, yếu tố quan trọng là sự thay đổ màu sắc của thanh từ màu xanh sang màu đỏ và ngược lại. Khi biểu đồ vượt qua đường số 0 trong chỉ báo kỹ thuật FullMACD, đó có nghĩa là xu hướng trung hạn đã chuyển sang hướng ngược lại.

FullMACD

Thông số FullMACD InstaForex

Chu kì MA nhanh = 12

Chu kì MA chậm = 26

Chu kì MA nổi bật = 9

Tải xuống


Trở lại danh sách
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.