empty
 
 

Harami là một mô hình đảo chiều được hình thành bởi hai candlestick: một nến nhỏ và nến tương đối lớn trước đó. Mô hình này có thể được nhìn thấy bất cứ nơi đâu trên một biểu đồ, trong khung thời gian hàng tuần, hàng ngày, hàng giờ và thậm chí phút.

"Harami" là một từ cổ của Nhật Bản mang ý nghĩa "người có mang". Harami gồm các thân có màu sắc đối lập giống như trong mô hình Engulfing.

Mô hình Harami có thể được hình thành sau một xu hướng giảm hoặc tại một mức đỉnh sau một xu hướng tăng dài chỉ ra một sự suy yếu xu hướng và sự đảo chiều. Màu sắc một nến nhỏ là không quan trọng.

Khi đưa ra quyết định trên thị trường, một nhà giao dịch nên tính đến vị trí của nến nhỏ liên quan đến thân dài thực tế của candlestick trước đó như là một vị trí có tác động đáng kể đến tầm quan trọng của mô hình.

Harami Giảm và Harami Tăng

Trong trường hợp mô hình Harami Tăng được hình thành trong một xu hướng giảm thì thân nến nhỏ là hoàn toàn bị nhấn chìm bởi thân nến lớn. Có nghĩa là xu hướng hiện tại có thể thay đổi thành một xu hướng tăng và bán sẽ là hợp lý.

Sự hình Harami giảm trong một xu hướng tăng chỉ ra sự thay đổi sang xu hướng giảm, do đó tạo cơ hội để mua.

Mô hình Harami đầu cơ xuống
Mô hình Harami đầu cơ xuống
Mô hình Harami đầu cơ lên
Mô hình Harami đầu cơ lên

Tải xuống


Trở lại danh sách
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.
Widget callback