empty
 
 

Mô hình đảo chiều tăng này dùng để xác nhận một xu hướng.

Mô hình này được hình thành theo cách tương tự như sự hình thành mô hình Stick Sandwich. Nếu không có một nến giữa, Sandwich biến thành Matching Low. Một nến đen dài cho thấy sự tiếp tục của xu hướng giảm, và giá ngày hôm sau mở cửa ở các mức cao hơn và đóng cửa ở mức của ngày hôm trước. Kết quả là, chúng ta thấy hai nến đen mà có mức giá đóng cửa ở cùng mức.

Mô hình này cho thấy giá đã chạm đến đáy mặc dù chạm mức thấp mới.

Cách phân biệt mô hình:

1. Một nến đen dài xuất hiện trên biểu đồ.
2. Nến thứ hai cũng là màu đen và giá đóng cửa của ngày thứ hai là giống như trong ngày đầu tiên.

Phát triển mô hình

Thị trường giao dịch với xu hướng giảm mà đã được xác nhận bởi một nến đen dài trên đồ thị. Giá ngày hôm sau mở cửa ở các mức cao hơn và di chuyển cao hơn nữa nhưng vào cuối ngày giao dịch giá đóng cửa ở mức thấp trước đó. Đây là một sự xác nhận điển hình của một hỗ trợ ngắn hạn điều mà là một trở ngại nghiêm trọng đối với những người bỏ qua tín hiệu này. Bỏ qua mô hình này, họ có thể bỏ lỡ thời điểm đảo chiều xu hướng.

Đồng thời, khía cạnh tâm lý mà đứng sau giao dịch trong giai đoạn hình thành mô hình này là không đáng kể. Điều quan trọng là hai ngày giao dịch sẽ đóng cửa ở mức tương tự.

Tính linh hoạt và chuyển đổi mô hình

Thân mỗi ngày của mô hình có thể là dài hoặc ngắn. Nó không ảnh hưởng đến ý nghĩa của mô hình.

Mô hình này được theo sau bởi một nến đen dài mà thường là giảm. Trong trường hợp này, cần phải chờ xác nhận của nến này.

Các mô hình liên quan

Mô hình Matching Low có vẻ giống với Homing Pigeon. Tuy nhiên, nến thứ hai không thể định nghĩa như là nhấn chìm do các mức giá đóng cửa tương tự nhau.

Mô hình Matching Low

Tải xuống


Trở lại danh sách
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.