Facebook
 
 

Công thức

L0:=((1-g)*C) + (g*PREV);

L1:=(-g*L0) + Ref(L0,-1) + (g*PREV);

L2:=(-g*L1) + Ref(L1,-1) + (g*PREV);

L3:=(-g*L2) + Ref(L2,-1) + (g*PREV);

cu:= Nếu(L0 > L1, L0-L1,0) + Nếu(L1 > L2, L1-L2,0) + Nếu(L2 > L3, L2-L3,0);

cd:= Nếu(L0 < L1, L1-L0,0) + Nếu(L1 < L2, L2-L1,0) + Nếu(L2 < L3, L3-L2,0).

Sử giao dịch

Cũng như các chỉ báo dao động khác, phương pháp sử dụng chính của chỉ báo này là mở các lệnh mua sau khi mức chỉ báo vượt lên trên mức 0.15 và các lệnh bán sau khi chỉ báo vượt xuống dưới mức 0.75.

Tham số chính của chỉ báo Laguerre RSI cho MetaTrader là yếu tố trung bình tương đương bằng 0.7 theo mặc định. Điều quan trọng cần lưu ý là khi giá trị thấp hơn mức này (ví dụ, 0.5) được sử dụng, chỉ báo cho thấy việc giao dịch khá mạnh với số lượng lớn các tín hiệu giao dịch, cái mà sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả. Những giá trị cao của yếu tố chỉ báo (hơn 0.85) được xem là không nên thực hiện vì việc định giá quá cao của tham số có thể dẫn đến những chậm trễ trong công việc của chỉ báo.

Đặc điểm phân biệt của chỉ báo kỹ thuật Laguerre RSI là tình hình khi mà đường chỉ báo đạt giá trị cực tiểu hoặc cực đại di chuyển hoàn toàn theo chiều ngang; nó có nghĩa là chuyển động mạnh mẽ theo hướng. Như vậy, nếu chỉ báo bằng 1 và di chuyển theo chiều ngang, chuyển động xu hướng mạnh mẽ được chỉ ra đang chiếm ưu thế trên thị trường. Nếu chỉ báo bằng 0 và chuyển động theo chiều ngang, nhà giao dịch nên mở giao dịch bán theo hướng chuyển động giảm phát triển.

Chỉ báo kỹ thuật RSI Laguerre

Các tham số của chỉ báo kỹ thuật Laguerre RSI InstaForex

trung bình = 0.7

Tải xuống


Trở lại danh sách

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.