empty
 
 

Three Black Crows là một mô hình candlestick Nhật Bản chỉ ra một sự đảo ngược xu hướng giảm. Nó xảy ra trong một xu hướng tăng mở ra, tạo thành một cầu thang của những ngày dài màu đen. Mỗi ngày mở cao hơn so với mức đóng của ngày hôm trước một chút, nhưng sau đó giá đảo ngược thành một xu hướng giảm và bắt đầu suy giảm. Thời điểm này có thể được coi là một dấu hiệu giao dịch đảo chiều xu hướng. Hãy cẩn thận khi giá giảm quá mạnh có thể thúc đẩy những nhà đầu cơ giá lên mua tài sản ở mức đáy.

Làm thế nào để nhận biết mô hình này?

1. Nó được hình thành bởi ba candlestick đen dài liên tục.
2. Mõi ngày đóng ở mức thấp mới.
3. Mỗi nến liên tiếp trong mô hình này mở ở bên trong thân của nến trước đó.
4. Mỗi ngày đóng ở mức thấp hoặc gần mức thấp.

Kịch bản có khả năng và mô hình tâm lý học

Thị trường đã hoặc là đạt đến đỉnh hoặc đã ở mức giá cao trong một thời gian. Giá bắt đầu chuyển động đi xuống mạnh khi một ngày dài màu đen xuất hiện trên biểu đồ. Trong hai ngày tiếp theo, bạn sẽ thấy giá suy giảm hơn nữa do bán lớn và đặt trước lợi nhuận. Loại động lực giá này không có lợi cho những nhà đầu cơ giá lên.

Tính linh hoạt của mô hình

Sẽ là tốt nhất để thấy thân candlestick đầu tiên trong mô hình này dưới mức cao của ngày trắng trước đó. Kịch bản này sẽ thêm vào tính chất xu hướng giảm của mô hình.

Mô hình Three Black Crows biến thành một candlestick đen dài, hoàn toàn phù hợp với xu hướng giảm của mô hình.

Một mô hình liên quan cứng nhắc hơn là mô hình Identical Three Crows.

Three Black Crows (sanba garasu)

Tải xuống


Trở lại danh sách
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.
Widget callback