empty
 
 

Chỉ báo kỹ thuật Will-Spread được phát triển bởi Larry Williams và được mô tả trong cuốn sách của ông mang tên Long-Term Secrets to Short-Term Trading (Những Bí Quyết Dài Hạn để Giao Dịch Ngắn Hạn). Will-Spread là một trong những chỉ báo tài chính mạnh nhất đo lường mức giá giữa thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấp. Mục đích của so sánh này là làm nổi bật những tín hiệu vào/cắt lệnh một tài sản tài chính thông qua các tín hiệu thị trường có ảnh hưởng lên tài sản đặc biệt này.

Công thức

Spread = (Close (market1, n)/Close (market2, n))*100

Will-Spread = EMA (5, Spread) – EMA (20, Spread)

Sử dụng trong giao dịch

Phương pháp chính để sử dụng chỉ báo Will-Spread là quan sát cách nó giao với đường 0. Nếu chỉ báo cắt đường 0 từ dưới lên thì xu hướng tăng giá có thể sẽ tiếp tục. Khi chỉ báo giảm xuống dưới đường 0 thì xu hướng giảm giả trở nên khá rõ ràng.

Tác giả đề xuất sử dụng chỉ báo này trong giao dịch theo quan điểm bộ lọc: khi Will-Spread cắt đường 0, nhà đầu tư nên đợi thanh hình thành sau tín hiệu. Trong trường hợp thành mới tạo ra đỉnh/đáy ở trên/dưới đỉnh/đáy trước đó thì nhà đầu tư nên vào lệnh. Không nên vào lệnh nếu thanh chưa hình thành đỉnh/đáy mới.

Điều kiện chính để tính toán Will-Spread là lựa chọn một tài sản tài chính có sức ảnh hưởng lớn nhất đến một cặp tiền tệ. Những tài sản phổ biến nhất của thị trường liền kề là VÀNG, dầu (#CL), S&P-500 index (#SPX), and Nikkei-225 index (#N225). Vàng và dầu có thể được sử dụng một cách dễ dàng cho các cặp tiền tệ lớn trong Forex, trong khi các chỉ số chứng khoán hiệu quả hơn trong việc tạo ra các tín hiệu dẫn đầu cho những cặp tiền tệ như USD/CHF và USD/JPY.

Chỉ báo Will-Spread

Các Thông Số của Chỉ Báo Will-Spread của InstaForex

Chu kỳ MA nhanh - FastMAperiod = 3

Chu kỳ MA chậm - SlowMAperiod = 15

Thị trường thứ cấp - SecondMarket = GOLD

Tải xuống


Trở lại danh sách
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.