Facebook
 
 

Nguyên lý phân tích kĩ thuật là một phương pháp nhằm dự báo biến động giá bằng cách so sánh dữ liệu trong các khung thời gian khác nhau và gợi ý qui luật hoạt động của thị trường. Ứng dụng của phân tích kỹ thuật trong hoạt động ngoại hối là không thể thay thế cho hầu hết các nhà đầu tư.

Kĩ thuật phân tích dựa trên 3 nguyên lý chính sau :

1. Sự biến động của thị trường ảnh hưởng đến tài khoản của tất cả mọi người

Giá cả luôn bị ảnh hưởng bởi những yếu tố bên ngoài, tuy nhiên việc phân tích kĩ thuật này cũng ngụ ý rằng việc nghiên cứu các yếu tố chính trị, kinh tế hoặc tâm lý ảnh hưởng đến việc biến động giá cả là không bắt buộc, miễn là chỉ số chuyển động chính là giá. Ảnh hưởng nhẹ của bất kì các yếu tố nào đều được xem xét và được phản ánh bởi giá, đó là lý do tại sao giá là đối tượng chính của nghiên cứu.

2. Sự biến động về giá cả di chuyển theo một hướng nhất định

Áp dụng phân tích kỹ thuật là cần thiết vì nó giúp chúng ta hiểu được ý nghĩa của xu hướng. Mục tiêu chính của phương pháp kỹ thuật này là xác định giá cả sẽ di chuyển theo xu hướng nào để có biện pháp kinh doanh phù hợp với xu hướng này.

Có 3 loại xu hướng:

•  Tăng giá khi giá di chuyển lên trên

•  Giảm giá khi giá di chuyển xuống dưới

•  Không dịch chuyển- không có sự thay đổi về giá

Theo quy định, trong thời gian biến động giá, bạn có thể suy luận ra từng loại xu hướng, nhưng chỉ một trong những loại đó là chính xác. Bạn nên nhớ rằng sự thay đổi xu hướng diễn ra chỉ sau khi nó có một tín hiệu nhất định.

3. Nhắc lại lịch sử

Nguyên tắc này ngụ ý rằng trong lịch sử nhân loại, các quy tắc và các loại phân tích không thay đổi, mà điều kiện tiên quyết là sự lặp đi lặp lại của biến động giá trên các khoảng thời gian khác nhau

Sự năng động của thị trường chủ yếu được nghiên cứu bằng các biểu đồ trong phân tích kỹ thuật. Có các công cụ chính như sau:

•  Máy tạo dao động

•  Đồ thị hình nến

•  Biểu đồ tròn (khoảng giá trị)

•  Biểu đồ đường

•  Chỉ số xu hướng

•  Phân tích sóng

Phân tích kỹ thuật có thể là một công cụ dự báo nền tảng trong các thị trường tiền tệ. Kỹ thuật này được sử dụng thành công bởi các thương gia chuyên nghiệp và các nhà phân tích của Forex. Kinh nghiệm lâu năm của họ đã cho thấy rằng việc sự dụng phân tích kĩ thuật trong giao dịch là hoàn toàn khả thi.

Quay lại mục lục các bài báo
Mở tài khoản
Mở tài khoản
Thực hiện một ký quỹ
Thực hiện một ký quỹ

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.