empty
 
 
GOLD Spot Gold
Latest price $1855.47 27 May 2022 16:46
Price change $0.01 (0.00%)
Traders' feedback
BUYING 55% SELLING 45%
 
may
23
mo
may
24
tu
may
25
we
may
26
th
may
27
fr
may
28
sa
may
29
su
may
30
mo
may
31
tu
jun
01
we
jun
02
th
jun
03
fr
jun
04
sa
jun
05
su
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.