empty
 
 

BTC/USD (BITCOIN VÀ USD). BIỂU ĐỒ TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI VÀ TRỰC TUYẾN.

Chuyển đổi tiền tệ

#Bitcoin
47995.8 USD
16 May 2021 19:20
Thay đổi giá (% chg)
$-12.5
(-0.03%)
Đóng cửa trước đó
Đóng cửa trước đó

Giá đóng cửa, ngày trước đó.
$48241.8
Mở cửa
Mở cửa

Giá mở cửa.
$49126.8
Mức cao của ngày
Mức cao của ngày

Mức giá cao nhất trong suốt ngày giao dịch gần nhất.
$49810.8
Mức thấp của ngày
Mức thấp của ngày

Mức giá thấp nhất trong suốt ngày giao dịch gần nhất
$46495.3
Mức cao 52-tuần
Mức cao 52-tuần

Phạm vi giá cao trong 52 tuần gần nhất
$59529.8
Mức thấp 52-tuần
Mức thấp 52-tuần

Phạm vi giá thấp trong 52 tuần gần nhất
$46495.3

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.