Facebook
 
 

BTC/USD (BITCOIN VÀ USD). BIỂU ĐỒ TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI VÀ TRỰC TUYẾN.

Chuyển đổi tiền tệ

#Bitcoin
31504.8 USD
26 Jan 2021 15:27
Thay đổi giá (% chg)
$-2.5
(-0.01%)
Đóng cửa trước đó
Đóng cửa trước đó

Giá đóng cửa, ngày trước đó.
$32666.8
Mở cửa
Mở cửa

Giá mở cửa.
$31925.3
Mức cao của ngày
Mức cao của ngày

Mức giá cao nhất trong suốt ngày giao dịch gần nhất.
$32758.3
Mức thấp của ngày
Mức thấp của ngày

Mức giá thấp nhất trong suốt ngày giao dịch gần nhất
$31116.8
Mức cao 52-tuần
Mức cao 52-tuần

Phạm vi giá cao trong 52 tuần gần nhất
$41905.8
Mức thấp 52-tuần
Mức thấp 52-tuần

Phạm vi giá thấp trong 52 tuần gần nhất
$3940.36

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.