empty
 
 

BTC/USD (BITCOIN VÀ USD). BIỂU ĐỒ TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI VÀ TRỰC TUYẾN.

Chuyển đổi tiền tệ

#Bitcoin
47867.98 USD
19 Sep 2021 06:08
Thay đổi giá (% chg)
$-0.5
(0.00%)
Đóng cửa trước đó
Đóng cửa trước đó

Giá đóng cửa, ngày trước đó.
$47934
Mở cửa
Mở cửa

Giá mở cửa.
$46896
Mức cao của ngày
Mức cao của ngày

Mức giá cao nhất trong suốt ngày giao dịch gần nhất.
$48275
Mức thấp của ngày
Mức thấp của ngày

Mức giá thấp nhất trong suốt ngày giao dịch gần nhất
$47522
Mức cao 52-tuần
Mức cao 52-tuần

Phạm vi giá cao trong 52 tuần gần nhất
$48275
Mức thấp 52-tuần
Mức thấp 52-tuần

Phạm vi giá thấp trong 52 tuần gần nhất
$43324.4
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.