BTC/USD (Bitcoin vs USD). Tỷ giá hối đoái và biểu đồ trực tuyến.

Chuyển đổi tiền tệ

#Bitcoin
13099.8 USD
28 Oct 2020 20:22
Thay đổi giá (% chg)
$-12
(-0.09%)
Đóng cửa trước đó
Đóng cửa trước đó

Giá đóng cửa, ngày trước đó.
$13632.8
Mở cửa
Mở cửa

Giá mở cửa.
$12970.8
Mức cao của ngày
Mức cao của ngày

Mức giá cao nhất trong suốt ngày giao dịch gần nhất.
$13778.8
Mức thấp của ngày
Mức thấp của ngày

Mức giá thấp nhất trong suốt ngày giao dịch gần nhất
$12855.8
Mức cao 52-tuần
Mức cao 52-tuần

Phạm vi giá cao trong 52 tuần gần nhất
$13778.8
Mức thấp 52-tuần
Mức thấp 52-tuần

Phạm vi giá thấp trong 52 tuần gần nhất
$3940.36

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.