empty
 
 
#VZ Verizon Communications Inc
Exchange will close at 23:00(UTC+3)
Latest price $49.52 20 May 2022 22:59
Price change $0.01 (0.02%)
Traders' feedback
BUYING 100% SELLING 0%
 
may
16
mo
may
17
tu
may
18
we
may
19
th
may
20
fr
may
21
sa
may
22
su
may
23
mo
may
24
tu
may
25
we
may
26
th
may
27
fr
may
28
sa
may
29
su
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.