empty
 
 

Để trở thành một trong những ứng cử viên của giải thưởng phải đảm bảo tài khoản giao dịch của bạn đáp ứng các yêu cầu chính của chiến dịch, bao gồm trong công thức: A - B + C> 1500,00 USD, trong đó A - tổng số tiền bổ sung kể từ 27 tháng 10 năm 2014, B - số tiền rút kể từ ngày 27 tháng 10 năm 2014, C - kết quả giao dịch (trong trường hợp là âm, không được đưa vào xem xét). Đối với các chủ thẻ câu lạc bộ InstaForex, tài khoản phải đáp ứng điều kiện sau đây: A - B + C> 1000,00 $, trong đó A là số tiền gửi từ 27 tháng 10 năm 2014; B là số tiền rút từ ngày 27 tháng 10 2014; C là kết quả của các giao dịch. Trong trường hợp С <0, điều kiện là như sau: А - В> $1000,00.

Biều mẫu đăng ký tham gia cuộc thi

ATTENTION! You shall deposit USD 1500 to your account to be able to participate
Số tài khoản*
Email*
Bí danh*
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.