empty
 
 

Thể lệ chương trình FX-1 Rally

I. Những quy định chung

 • 1. Tên của cuộc thi là FX-1 Rally (dưới đây gọi tắt là "Cuộc thi")..

  2.Cuộc thi được tổ chức bởi tập đoàn InstaFintech (dưới đây gọi tắt là "Nhà tổ chức").

  3. Cuộc thi được tổ chức trong vòng 24 giờ từ 00:00 thứ Sáu đến 23:59 cùng ngày.

  4. Giải thưởng 1500$ cho mỗi vòng được chia cho những người chiến thắng như sau:

  • - Giải 1 - USD 500;
   - Giải 2 - USD 400;
   - Giải3 - USD 300;
   - Giải 4 - USD 200;
   - Giải 5 - USD 100.

   Các khoản tiền thưởng không thể được rút ra. Tuy nhiên, bất kỳ khoản lợi nhuận nào có được từ số tiền thưởng thì có thể rút ra.

  5. Bạn có thể đăng kí cho cuộc thi kế tiếp vào tuần tới trong thời gian diễn ra cuộc thi hiện tại. Hạn chót là trước 1 tiếng trước khi cuộc thi bắt đầu.

II. Đối tượng tham dự

 • 1. Bất kì chủ tài khoản nào ở InstaForex đều có thể tham dự cuộc thi hàng tuần (Dưới đây gọi tắt là "Người tham dự").

  2. Chỉ những khách hàng từ 18 tuổi trở lên mới có thể tham dự cuộc thi.

  3. Mỗi người tham dự phải hoàn thành bước đăng kí tại website của nhà tổ chức.

  4. Mỗi người tham gia phải mở một tại khoản demo mới cho cuộc thi mỗi tuần

  5. Người tham gia đồng ý cung cấp thông tin chính xác cho việc đăng ký bao gồm tên đầy đủ giống với chứng minh thư và địa chỉ email xác thực.

  6. Trong trường hợp phát hiện hai hoặc nhiều tài khoản cùng hoạt động trong một địa chỉ IP, Nhà tổ chức có quyền loại người tham gia đó. Vì vậy chúng tôi khuyên bạn nên tránh sử dụng GPRS và 3G.

  7. Ban tổ chức có quyền từ chối đăng ký của bất kỳ người tham gia nào mà không giải thích lý do hoặc loại bất cứ người tham gia nào trong quá trình diễn ra cuộc thi hoặc sau khi cuộc thi kết thúc. Lý do của bị loại có thể bao gồm việc mở một giao dịch lớn đối lập với những order của các cặp tiền tệ trong những tài khoản giao dịch khác nhau cùng một lúc, cũng như sử dụng những kẽ hở trong dòng chảy giá nhằm bảo đảm lợi nhuận cho mình.

  8. Đăng ký tham gia cuộc thi, người tham gia phải tuân thủ những quy tắc của cuộc thi.

  9. Sự tham gia của những người thân trong cùng một cuộc thi là bị cấm. Nếu các dữ liệu đăng ký tài khoản của thí sinh trùng với một trong những thí sinh khác, Nhà tổ chức có quyền loại bạn ra khỏi cuộc thi.

III. Điều kiện giao dịch

 • 1. Sau khi hoàn thành các bước đăng ki, người chơi có một tài khoản demo.

  2. Số tiền gửi ban đầu cho tất cả người chơi là 40,000$ và không thể thay đổi.

  3. Tỉ lệ đòn bẩy 1:500.

  4. Tất cả các đơn đặt hàng đặt giá phi thị trường sẽ bị hủy bỏ. Ban tổ chức của cuộc thi có quyền bỏ bất kì tài khoản nào, trong trường hợp nó đã được sử dụng cho giao dịch báo giá phi thị trường.

  5. Những người tham gia cuộc thi có thể sử dụng chuyên gia cố vấn và bất kì chiến lược kinh doanh nào.

  6. Cặp tiền tệ chính và ngoại hối cross là những công cụ giao dịch có sẵn trong cuộc thi.

  7. Khối lượng giao dịch thấp nhất là 0.01 lot và cao nhất là 10 lot.

  8. Những người tham gia cuộc thi có thể liên hệ với phòng Hỗ trợ để thay đổi tài khoản giao dịch của mình thành tài khoản miễn phí Phí qua đêm.

  9. Số giao dịch được mở bao gồm cả giao dịch chờ tối đa là 5.

  10. Mức dừng là 10%.

  11. Những điều kiện giao dịch khác cũng được quy định tương tự như các cuộc thi InstaForex khác.

IV. Công bố kết quả

 • 1. Giá trị tài khoản của người tham gia có thể truy cập miễn phí trên trang web của công ty trong suốt thời gian diễn ra cuộc thi.

  2. Nhà tổ chức có quyền công khai kết quả cuộc thi sau khi cuộc thi kết thúc.

  3. Thông tin về nơi cư trú của người chiến thắng cũng có thể được công bố.

  4. Kết quả của cuộc thi sẽ được công bố trong vòng 14 ngày sau khi cuộc thi kết thúc và hoàn thành tất cả các thủ tục kiểm tra.

V. Xác định người chiến thắng

 • 1. Sau khi kết thúc cuộc thi, tất cả các giao dịch sẽ tự động đóng lại trong 10 phút tại mức giá hiện tại. Người tham gia chấp nhận một thực tế là giá đóng cửa có thể thay đổi ở phút đóng cửa. Giao dịch hoán đổi tích lũy có thể được xem xét để xác định người chiến thắng.

  2. Chủ tài khoản kí gửi lớn nhất sẽ là người chiến thắng.

  3. Trong trường hợp có 2 người tham gia cùng có một mức điểm như nhau thì nhà tổ chức sẽ là người quyết định ai sẽ là người thắng cuộc.

  4. Những người chiến thắng của cuộc thi phải đồng ý công khai tên mình.

  5. Người chơi chỉ được phép nhận giải thưởng tối đa một lần cho mỗi tháng. Nếu người chơi chiến thắng lần thứ hai trong cùng một tháng thì giải thưởng sẽ được trao cho người chơi có điểm số cao kế tiếp theo thứ tự.

  6. Để nhận giải, người chiến thắng phải hoàn thành những yêu cầu sau: ít nhất 5% tổng lợi nhuận phải được lấy từ kết quả giao dịch của căp tiền tệ GBP/USD và 5% tổng lợi nhuận từ kết quả giao dịch của cặp GBP/JPY.

  7. Trong suốt cuộc thi và cả sau khi cuộc thi kết thúc, ban tổ chức có quyền loại bất kì người tham gia nào mà không cần thông báo lý do nếu phát hiện những bằng chứng trực tiếp hoặc gián tiếp cho thấy có sự gian lận nhằm giành được giải thưởng.

  8. Công ty có quyền từ chối trao tiền thưởng cho người chơi nếu tham gia tích lũy các giải thưởng trên một hoặc nhiều tài khoản.

VI. Nhận giải thưởng

 • 1. Những người chiến thắng nên mở tài khoản và xác minh tài khoản giao dịch trực tiếp của mình trong vòng 30 ngày sau khi công bố kết quả.

  2. Các quỹ giải thưởng sẽ được chuyển vào tài khoản giao dịch trực tiếp đã được xác minh và được mở bởi người chiến thắng.

  3. Người chiến thắng phải chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hoạt động nào trên tài khoản được mở bởi ban tổ chức của cuộc thi nằm trong phạm vi của thỏa thuận và quy định của tập đoàn InstaFintech.

  4. Các khoản tiền thưởng không thể được rút ra. Tuy nhiên, bất kỳ khoản lợi nhuận nào có được từ số tiền thưởng thì có thể rút ra.

  5. Ban tổ chức có quyền tuyên bố bất kỳ giải thưởng nào đã được thông báo là không hợp lệ hoặc hủy giải thưởng khi có bằng chứng trực tiếp hoặc gián tiếp về các hoạt động gian lận nhằm đoạt được giải thưởng.

  6. The trading account is charged off automatically at filing an application for withdrawal. At considering the application specialists make sure that the balance and free margin rate comply with the amount of funds available for withdrawal. In case of incompliance the sum specified in the withdrawal application is credited back to the account.

  7. The Winner agrees that after any withdrawal is made the prize is being cancelled in full amount.

  8. Trading with prize funds is permitted only for Forex trading instruments.

VII. Ngôn ngữ

 • 1. Những quy tắc được thể hiện dưới ngôn ngữ chính là tiếng anh.

  2. Để thuận tiện cho người tham gia, Ban tổ chức có thể cung cấp các quy tắc trong một ngôn ngữ khác với tiếng Anh. Phiên bản dịch của các quy tắc chỉ cung cấp thông tin đơn thuần.

  3. Trong trường hợp các bài đọc biến thể là bản dịch và các quy tắc thì ở dạng tiếng Anh, thì các quy tắc trong tiếng Anh được coi là một bản tham khảo tiêu chuẩn.

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.
Widget callback