30.06.202012:42 Phân tích và đánh giá ngoại hối: Kế hoạch giao dịch vàng vào ngày 30 tháng 6 năm 2020

Exchange Rates 30.06.2020 analysis

Triển vọng kỹ thuật:

VVàng đã biểu tình mạnh mẽ về mức $1,780 vào ngày 24 tháng 6 năm 2020; trước khi sụt giảm. Kim loại màu vàng đã giảm xuống mức $1,747 và tìm thấy sự hỗ trợ của đường xu hướng ngắn hạn đi qua. Vàng được nhìn thấy đang giao dịch quanh mức $1,769 tại thời điểm này bằng văn bản và nó cần phải phá vỡ dưới đường xu hướng để chuyển hướng giảm trở lại. Mặt khác, việc phá vỡ trên mức $1,780 sẽ đẩy kim loại về mức kháng cự $1,790/95. Vàng đã biểu tình kể từ 13 tháng qua từ mức $1,262 và rất gần với việc hình thành một đỉnh có ý nghĩa. Tốt hơn là tránh bắt đầu các vị trí mua mới và rơi vào bẫy tăng giá, vì mức tăng vẫn bị giới hạn ở mức $1,790/95 trong tương lai. Các nhà giao dịch tích cực có thể muốn bán với rủi ro trên mức kháng cự $1,780.

Kế hoạch giao dịch:

Các nhà giao dịch tích cực bán với điểm dừng $1,780, mục tiêu đang mở.

Chúc bạn may mắn!

*Phân tích thị trường được đăng tải ở đây có nghĩa là để gia tăng nhận thức của bạn, nhưng không đưa ra các chỉ dẫn để thực hiện một giao dịch.

Oscar Ton,
Chuyên gia phân tích
Tập đoàn InstaForex © 2007-2020
Benefit from analysts’ recommendations right now
Top up trading account
Open trading account

InstaForex analytical reviews will make you fully aware of market trends! Being an InstaForex client, you are provided with a large number of free services for efficient trading.


Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.