Facebook
 
 

30.06.202012:58 Phân tích và đánh giá ngoại hối: Biến động giá của cặp EUR/CAD cho ngày 30 tháng 6 năm 2020

Exchange Rates 30.06.2020 analysis

Trên biểu đồ 4 giờ của cặp EUR/CAD, chúng ta thấy sự phân kỳ ẩn giữa giá với Bộ dao động Stochastic. Cặp đôi này hiện vẫn đang di chuyển trên Trung bình Di chuyển. Dựa trên thực tế này, EUR/CAD sẽ nhắm tới mức 1.5443 như là mục tiêu miễn là cặp này không thoái lui xuống dưới và đóng cửa dưới mức 1.5266.

(Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm)

*Phân tích thị trường được đăng tải ở đây có nghĩa là để gia tăng nhận thức của bạn, nhưng không đưa ra các chỉ dẫn để thực hiện một giao dịch.

Arief Makmur,
Chuyên gia phân tích
Tập đoàn InstaForex © 2007-2021
Benefit from analysts’ recommendations right now
Top up trading account
Open trading account

InstaForex analytical reviews will make you fully aware of market trends! Being an InstaForex client, you are provided with a large number of free services for efficient trading.


Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.