Facebook
 
 

30.06.202006:18 Phân tích và đánh giá ngoại hối: EUR/USD facing bearish pressure, potential for further drop

Exchange Rates 30.06.2020 analysis

Trading Recommendation

Entry: 1.12888

Reason for Entry: Horizontal swing high resistance and 61.8% fibonacci retracement

Take Profit: 1.11514

Reason for Take Profit: Horizontal pullback support, 50% fibonacci retracement, 78.6% fibonacci extension

Stop Loss: 1.13382

Reason for Take Profit: Horizontal swing high resistance

*Phân tích thị trường được đăng tải ở đây có nghĩa là để gia tăng nhận thức của bạn, nhưng không đưa ra các chỉ dẫn để thực hiện một giao dịch.

Dean Leo,
Chuyên gia phân tích
Tập đoàn InstaForex © 2007-2021
Benefit from analysts’ recommendations right now
Top up trading account
Open trading account

InstaForex analytical reviews will make you fully aware of market trends! Being an InstaForex client, you are provided with a large number of free services for efficient trading.

Show more

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.