empty
 
 

07.05.202112:19 Forex Analysis & Reviews: Tỷ giá AUD/JPY đang đối mặt với áp lực tăng giá, tiềm năng tăng giá hơn nữa!

Exchange Rates 07.05.2021 analysis

Tỷ giá đang đối mặt với áp lực tăng giá từ mức hỗ trợ đáy đảo chiều phương ngang trùng với mức Fibonacci thoái lui 61.8% và mức Fibonacci mở rộng 61.8%. Giá có thể đẩy lên đến mức kháng cự đầu tiên, là mức fibonacci hợp lưu –tức là Fibonacci thoái lui -27.2% và Fibonacci mở rộng 78,6%. Nếu giá tiếp tục đẩy giảm xuống, thì giá có thể nhận được sự hỗ trợ từ mức FIbonacci mở rộng 50% và mức Fibonacci thoái lui 38,2%. EMA cũng nằm dưới giá, cho thấy áp lực tăng giá.

Khuyến nghị giao dịch

Vào lệnh: 84.867

Lý do vào lệnh:

Hỗ trợ đường xu hướng tăng dần, hỗ trợ đáy đảo chiều phương ngang, mức Fibonacci thoái lui 61,8%, mức Fibonacci mở rộng 61,8%

Chốt lời: 85.091

Lý do Chốt lời:

Fibonacci thoái lui -27,2%, Fibonacci mở rộng 78,6%

Cắt lỗ: 84,723

Lý do cắt lỗ:

Hỗ trợ đáy đảo chiều phương ngang, mức Fibonacci mở rộng 50%, mức Fibonacci thoái lui 38,2%

*Phân tích thị trường được đăng tải ở đây có nghĩa là để gia tăng nhận thức của bạn, nhưng không đưa ra các chỉ dẫn để thực hiện một giao dịch.

Benefit from analysts’ recommendations right now
Top up trading account
Open trading account

InstaForex analytical reviews will make you fully aware of market trends! Being an InstaForex client, you are provided with a large number of free services for efficient trading.

AUD/USD đang được giữ trên ngưỡng hỗ trợ theo xu hướng tăng dần! Có khả năng đảo chiều!
Tỷ giá AUD/USD đang được giữ trên đường hỗ trợ theo xu hướng tăng dần. Với việc chỉ báo MACD đang tìm cách vượt qua ngưỡng 0, chúng tôi thấy đà tăng giá sẽ tiếp tục được xây dựng. Có thể xảy ra thêm việc thúc đẩy lên trên.
Author: Dean Leo
00:14 2021-09-14 UTC--5
733
GBP/USD có khả năng đảo chiều! Tỷ giá giảm sắp xảy ra!
Giá nằm dưới mức kháng cự đầu tiên (1st resistance) tại mức 1.38884 trùng với đường ngang có đỉnh đảo chiều (swing high) và mức Fibonacci mở rộng 61.8%. Có thể có khả năng giá giảm từ mức kháng cự đầu tiên (1st resistance) tại mức.
Author: Dean Leo
23:53 2021-09-13 UTC--5
748
CAD/JPY đối mặt với áp lực giảm giá
Tỷ giá CAD/JPY đang được giữ dưới ngưỡng kháng cự của đường xu hướng giảm dần, cho thấy một động lực giảm giá. Giá dự kiến sẽ đẩy xuống mức hỗ trợ đầu tiên (1st support) trùng với mức Fibonacci mở rộng 61.8% và mức.
Author: Dean Leo
23:47 2021-09-13 UTC--5
898
Show more
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.