25.05.202005:43 Dự báo cho AUD/USD vào ngày 25 tháng 5 năm 2020

AUD/USD

Đồng đô la Úc tiếp tục đảo chiều từ đỉnh của ngày 20 tháng 5, nhận ra tiềm năng kỹ thuật của sự phân kỳ kép trên bộ dao động Marlin trên biểu đồ hàng ngày. Hỗ trợ gần nhất là dòng kênh giá nhúng tại 0.6482. Vượt qua mức này mở ra khả năng giảm xuống dòng tiếp theo đến khu vực 0.6335. Đường MACD nằm ngay dưới mốc này - khu vực của mục tiêu thứ hai đóng vai trò hỗ trợ mạnh mẽ.

Exchange Rates 25.05.2020 analysis

Giá vượt qua sự hỗ trợ của đường MACD trên biểu đồ bốn giờ, bộ dao động Marlin đang rơi vào vùng âm. Chúng tôi mong muốn tiếp tục giảm giá, nhưng sự phát triển chính có thể là vào ngày mai, vì hôm nay là ngày nghỉ lễ ở Mỹ và Anh.

Exchange Rates 25.05.2020 analysis

*Phân tích thị trường được đăng tải ở đây có nghĩa là để gia tăng nhận thức của bạn, nhưng không đưa ra các chỉ dẫn để thực hiện một giao dịch.

Biểu diễn dưới dạng
Laurie Bailey,
Chuyên gia phân tích
Tập đoàn InstaForex © 2007-2020
Benefit from analysts’ recommendations right now
Top up trading account
Open trading account

InstaForex analytical reviews will make you fully aware of market trends! Being an InstaForex client, you are provided with a large number of free services for efficient trading.


Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.