empty
 
 

30.06.202005:54 Forex Analysis & Reviews: Dự báo cho EUR/USD vào ngày 30 tháng 6 năm 2020

EUR/USD

Đồng euro đã cố gắng phá vỡ mức kỹ thuật 1.1265 vào thứ hai, do tin tức về việc đóng cửa các tổ chức ở California do hậu quả của làn sóng dịch bệnh lần thứ hai. Nhưng nhìn chung, thị trường sẽ không hoảng loạn, kháng cự kỹ thuật ổn định và đồng euro cho thấy mức tăng trưởng hàng ngày là 23 điểm. Dao động Marlin tiếp tục giảm trong khu vực tiêu cực, xu hướng giảm và mục tiêu trước đó là mức 1.1108 dọc theo kênh giá của quy mô hàng tuần vẫn còn.

Exchange Rates 30.06.2020 analysis

Giá quay trở lại khu vực dưới đường MACD (chỉ báo màu xanh) trên biểu đồ bốn giờ, đường tín hiệu của bộ dao động Marlin cũng trở lại xu hướng giảm. Mục tiêu đầu tiên của đồng euro là mức 1.1195, đây cũng là mức tín hiệu để chuyển sang mục tiêu chính ở mức 1.1108.

Exchange Rates 30.06.2020 analysis

*Phân tích thị trường được đăng tải ở đây có nghĩa là để gia tăng nhận thức của bạn, nhưng không đưa ra các chỉ dẫn để thực hiện một giao dịch.

Laurie Bailey,
Chuyên gia phân tích
Tập đoàn InstaForex © 2007-2021
Benefit from analysts’ recommendations right now
Top up trading account
Open trading account

InstaForex analytical reviews will make you fully aware of market trends! Being an InstaForex client, you are provided with a large number of free services for efficient trading.

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.