empty
 
 
07.09.2022 01:11 PM
Ichimoku cloud indicator analysis on Gold for September 7th, 2022.

This image is no longer relevant

Gold price is trading around $1,700. We use the Ichimoku cloud indicator in order to identify key resistance levels that need to be broken in order for short-term trend to change to bullish. For now bears are in full control of the trend. Price is below the Kumo (cloud) and both the tenkan-sen (red line indicator) and the kijun-sen (yellow line indicator). Price tested the short-term resistance by these two indicators at $1,707. Price is showing rejection signs. A break above the resistance by these two indicators, we should expect price to test the cloud at $1,718 and $1,727. As long as price is below the Kumo (cloud) bears will have the upper hand and price will remain vulnerable to more downside. The Chikou span (black line indicator) is below the candlestick pattern confirming that bears remain in control. Concluding, there is no sign of a reversal yet.

 • Grand Choice
  Contest by
  InstaForex
  InstaForex always strives to help you
  fulfill your biggest dreams.
  THAM GIA CUỘC THI
 • Tiền gửi lần truy cập
  Ký quỹ tài khoản của bạn với $3000 và nhận được $1000 nhiều hơn!
  Trong Tháng 6 chúng tôi xổ $1000 trong chiến dịch Chancy Deposit!
  Có được một cơ hội giành chiến thắng bằng việc ký quỹ $3000 vào một tài khoản giao dịch. Đáp ứng được điều kiện này, bạn trở thành một người tham gia chiến dịch.
  THAM GIA CUỘC THI
 • Giao dịch khôn ngoan, thành công
  Nạp tiền vào tài khoản của bạn với ít nhất $ 500, đăng ký cuộc thi và có cơ hội giành được các thiết bị di động.
  THAM GIA CUỘC THI
 • 100% tiền thưởng
  Cơ hội duy nhất của bạn để nhận 100% tiền thưởng khi gửi tiền
  NHẬN THƯỞNG
 • 55% Tiền thưởng
  Đăng ký tiền thưởng 55% cho mỗi lần gửi tiền của bạn
  NHẬN THƯỞNG
 • 30% tiền thưởng
  Nhận 30% tiền thưởng mỗi khi bạn nạp tiền vào tài khoản của mình
  NHẬN THƯỞNG

Các bài báo được đề xuất

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.
Widget callback