empty
 
 

26.10.202106:09 Forex Analysis & Reviews: Dự báo cho USD / JPY vào ngày 26 tháng 10 năm 2021

Như chúng tôi dự đoán vào thứ Hai, giá đã đi ngang trong cả ngày. Đóng cửa của nến hằng ngày có màu trắng, và tâm lý đi lên vẫn được duy trì. Mục tiêu tăng trưởng là mức 115.80 và mức tín hiệu để tiếp tục tăng trưởng đến mục tiêu là ngưỡng kháng cự tại mức 114.45, mức đã dừng giá vào ngày 15, 18 và 21 tháng 10. Chỉ báo Marlin Oscillator đang di chuyển theo chiều ngang, điều này giữ cho khả năng tiếp tục điều chỉnh giảm đến mức hỗ trợ của đường kênh giá ở mức 113.12 vào khoảng 35% - giống như ngày hôm qua.

Exchange Rates 26.10.2021 analysis

Trên biểu đồ 4 giờ, Chỉ báo Marlin Oscillator đã vượt qua biên giới bước vào lãnh thổ tăng giá. Giá phát triển sự tăng trưởng theo đường chỉ báo cân bằng và đường chỉ báo MACD, điều này gây khó khăn cho nó. Đường MACD nằm gần mức tín hiệu 114.45, tương ứng, sự chuyển đổi giá trên mức tín hiệu sẽ giúp giá tăng nhanh. Chúng tôi đang chờ đợi sự phát triển của các sự kiện.

Exchange Rates 26.10.2021 analysis

*Phân tích thị trường được đăng tải ở đây có nghĩa là để gia tăng nhận thức của bạn, nhưng không đưa ra các chỉ dẫn để thực hiện một giao dịch.

Laurie Bailey,
Chuyên gia phân tích của InstaForex
© 2007-2021
Benefit from analysts’ recommendations right now
Top up trading account
Open trading account

InstaForex analytical reviews will make you fully aware of market trends! Being an InstaForex client, you are provided with a large number of free services for efficient trading.

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.