empty
 
 
07.02.2023 10:07 AM
Technical Analysis of EUR/USD for February 7, 2023

Technical Market Outlook:

The EUR/USD pair had made Tweezer Bottom candlestick pattern on H4 time frame chart, so a potential bounce/reversal is on table now. The bears had broken below the key short-term technical support seen at the level of 1.0785 - 1.0803 and this zone will now act as technical resistance. The 50% Fibonacci retracement level seen at 1.0760 was violated as well and 61% Fibonacci retracement level is seen at 1.0694. The weak and negative momentum on the H4 time frame chart supports the negative outlook for EUR.

This image is no longer relevant

Weekly Pivot Points:

WR3 - 1.08070

WR2 - 1.08006

WR1 - 1.07971

Weekly Pivot - 1.07942

WS1 - 1.07907

WS2 - 1.07878

WS3 - 1.07814

Trading Outlook:

Since the beginning of October 2022 the EUR/USD is in the corrective cycle to the upside, but the main, long-term trend remains bearish. This corrective cycle might had been terminated at the level of 1.1033 which is 50% Fibonacci retracement level. The EUR had made a new multi-decade low at the level of 0.9538, so as long as the USD is being bought all across the board, the down trend will continue towards the new lows.

Kiếm lợi nhuận từ những biến đổi giá của tiền điện tử với InstaForex.
Tải MetaTrader 4 và mở giao dịch đầu tiên của bạn.
 • Grand Choice
  Contest by
  InstaForex
  InstaForex always strives to help you
  fulfill your biggest dreams.
  THAM GIA CUỘC THI
 • Tiền gửi lần truy cập
  Ký quỹ tài khoản của bạn với $3000 và nhận được $4000 nhiều hơn!
  Trong Tháng 7 chúng tôi xổ $4000 trong chiến dịch Chancy Deposit!
  Có được một cơ hội giành chiến thắng bằng việc ký quỹ $3000 vào một tài khoản giao dịch. Đáp ứng được điều kiện này, bạn trở thành một người tham gia chiến dịch.
  THAM GIA CUỘC THI
 • Giao dịch khôn ngoan, thành công
  Nạp tiền vào tài khoản của bạn với ít nhất $ 500, đăng ký cuộc thi và có cơ hội giành được các thiết bị di động.
  THAM GIA CUỘC THI
 • 100% tiền thưởng
  Cơ hội duy nhất của bạn để nhận 100% tiền thưởng khi gửi tiền
  NHẬN THƯỞNG
 • 55% Tiền thưởng
  Đăng ký tiền thưởng 55% cho mỗi lần gửi tiền của bạn
  NHẬN THƯỞNG
 • 30% tiền thưởng
  Nhận 30% tiền thưởng mỗi khi bạn nạp tiền vào tài khoản của mình
  NHẬN THƯỞNG

Các bài báo được đề xuất

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.
Widget callback