empty
 
 
23.03.2023 07:57 AM
USDCHF, H4 | Potential Reversal ?

the USD/CHF chart, it can be seen that the overall momentum is currently bearish. However, in the short term, price could potentially drop further to the 1st support level at 0.9136 before rebounding from there and rising towards the 1st resistance level at 0.9238.

The 1st support level is considered a strong level of support, as it is an overlap support and is also coinciding with a 78.60% Fibonacci retracement level. Moreover, the 2nd support level at 0.9071 is also a multi-swing low support, adding to its strength.

On the resistance side, the 1st resistance level at 0.9238 is also an overlap resistance, while the 2nd resistance level at 0.9300 is another overlap resistance level. Additionally, an intermediate resistance level at 0.9207 is present between the current price and the 1st resistance level.

USDCHF, H4 | Rally to 1st resistance??
The USD/CHF chart displays a bullish momentum, indicating an upward trend. The price being above the bullish Ichimoku cloud and a major ascending trend line contributes to this positive sentiment. Given the bullish momentum, there is a possibility of a bullish bounce from the first support level.
Author: Dean Leo
01:32 2023-06-01 UTC--4
1375
GBPUSD , H4 | React off Resistance?
The GBP/USD chart currently shows a bearish momentum, suggesting a downward trend. There is a possibility of a bearish reaction from the first resistance level, leading to a decline towards the first support level. The 1.2376 level is a significant support area, previously attracting buyers. The.
Author: Dean Leo
01:30 2023-06-01 UTC--4
1180
EUR/USD , H4 | Falling to 1st support?
The EUR/USD chart shows a bearish momentum as the price remains below a major descending trend line and the bearish Ichimoku cloud. This indicates a presence of bearish pressure in the market. There is a likelihood of a bearish reaction at the first resistance level, which could lead to a decline.
Author: Dean Leo
01:28 2023-06-01 UTC--4
1270
Show more
 • Grand Choice
  Contest by
  InstaForex
  InstaForex always strives to help you
  fulfill your biggest dreams.
  THAM GIA CUỘC THI
 • Tiền gửi lần truy cập
  Ký quỹ tài khoản của bạn với $3000 và nhận được $1000 nhiều hơn!
  Trong Tháng 6 chúng tôi xổ $1000 trong chiến dịch Chancy Deposit!
  Có được một cơ hội giành chiến thắng bằng việc ký quỹ $3000 vào một tài khoản giao dịch. Đáp ứng được điều kiện này, bạn trở thành một người tham gia chiến dịch.
  THAM GIA CUỘC THI
 • Giao dịch khôn ngoan, thành công
  Nạp tiền vào tài khoản của bạn với ít nhất $ 500, đăng ký cuộc thi và có cơ hội giành được các thiết bị di động.
  THAM GIA CUỘC THI
 • 100% tiền thưởng
  Cơ hội duy nhất của bạn để nhận 100% tiền thưởng khi gửi tiền
  NHẬN THƯỞNG
 • 55% Tiền thưởng
  Đăng ký tiền thưởng 55% cho mỗi lần gửi tiền của bạn
  NHẬN THƯỞNG
 • 30% tiền thưởng
  Nhận 30% tiền thưởng mỗi khi bạn nạp tiền vào tài khoản của mình
  NHẬN THƯỞNG

Các bài báo được đề xuất

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.
Widget callback