empty
 
 
01.12.2022 03:50 PM
XAU/USD Technical Analysis and Trading Tips for December 1, 2022

This image is no longer relevant

The dollar continued to weaken on Thursday, while precious metals prices, in turn, continued to rise.

On Wednesday, XAU/USD broke the 1759.00 key resistance level (200 EMA) on its daily chart, and today it also broke the important and long-term resistance level 1770.00 (50 EMA) on the weekly chart.

The nearest growth targets for XAU/USD (while maintaining positive dynamics) are the resistance levels 1788.00 (38.2% Fibonacci retracement correction to the wave of price decline from the level of 2070.00 to 1615.00 dollars per troy ounce), 1800.00 (psychologically significant and local resistance level).

This image is no longer relevant

Alternatively, the upward correction will end near the current levels and in the area below the resistance levels 1788.00, 1800.00, and the breakdown of the key support levels 1759.00, 1745.00 (144 EMA on the daily chart) will resume the long-term negative dynamics of XAU/USD.

The breakdown of support levels 1690.00 (200 EMA on the weekly chart), 1682.00 (50 EMA on the monthly chart) will jeopardize the entire long-term bullish trend of gold, sending XAU/USD inside the downward channel on the weekly chart.

Support levels: 1770.00, 1759.00, 1753.00, 1745.00, 1722.00, 1718.00, 1700.00, 1690.00, 1682.00, 1614.00, 1600.00, 1560.00

Resistance levels: 1788.00, 1800.00, 1832.00, 1843.00, 1875.00

Trading Tips

Sell Stop 1768.00. Stop-Loss 1790.00. Take-Profit 1759.00, 1753.00, 1745.00, 1722.00, 1718.00, 1700.00, 1690.00, 1682.00, 1614.00, 1600.00, 1560.00

Buy Stop 1790.00. Stop-Loss 1768.00. Take-Profit 1800.00, 1832.00, 1843.00, 1875.00

Jurij Tolin,
Chuyên gia phân tích của InstaForex
© 2007-2024
Kiếm lợi nhuận từ những biến đổi giá của tiền điện tử với InstaForex.
Tải MetaTrader 4 và mở giao dịch đầu tiên của bạn.
 • Grand Choice
  Contest by
  InstaForex
  InstaForex always strives to help you
  fulfill your biggest dreams.
  THAM GIA CUỘC THI
 • Tiền gửi lần truy cập
  Ký quỹ tài khoản của bạn với $3000 và nhận được $4000 nhiều hơn!
  Trong Tháng 7 chúng tôi xổ $4000 trong chiến dịch Chancy Deposit!
  Có được một cơ hội giành chiến thắng bằng việc ký quỹ $3000 vào một tài khoản giao dịch. Đáp ứng được điều kiện này, bạn trở thành một người tham gia chiến dịch.
  THAM GIA CUỘC THI
 • Giao dịch khôn ngoan, thành công
  Nạp tiền vào tài khoản của bạn với ít nhất $ 500, đăng ký cuộc thi và có cơ hội giành được các thiết bị di động.
  THAM GIA CUỘC THI
 • 100% tiền thưởng
  Cơ hội duy nhất của bạn để nhận 100% tiền thưởng khi gửi tiền
  NHẬN THƯỞNG
 • 55% Tiền thưởng
  Đăng ký tiền thưởng 55% cho mỗi lần gửi tiền của bạn
  NHẬN THƯỞNG
 • 30% tiền thưởng
  Nhận 30% tiền thưởng mỗi khi bạn nạp tiền vào tài khoản của mình
  NHẬN THƯỞNG

Các bài báo được đề xuất

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.
Widget callback