empty
 
 
06.02.2023 10:14 AM
Technical analysis of GBP/USD for February 6-11, 2023

trend analysis

GBP/USD may start moving upward this week, starting from the closing of last week's candle at 1.2044 to the upper fractal at 1.2446 (yellow dotted line). Upon testing this level, the pair will head towards the historical resistance level at 1.2499 (blue dotted line).

This image is no longer relevant

Fig. 1 (weekly chart)

Comprehensive analysis:

Indicator analysis - uptrend

Fibonacci levels - uptrend

Volumes - uptrend

Candlestick analysis - uptrend

Trend analysis - uptrend

Bollinger bands - uptrend

Monthly chart - uptrend

All these point to an upward movement in GBP/USD.

Conclusion: The pair will have a bullish trend, with no first lower shadow on the weekly white candle (Monday - up) and a second upper shadow (Friday - down).

So during the week, pound will fall from 1.2044 (closing of last week's candle) to the upper fractal at 1.2446 (yellow dotted line) and then head towards the historical resistance level at 1.2499 (blue dotted line).

Alternatively, quotes could dip from 1.2044 (closing of last week's candle) to the 23.6% retracement level at 1.1949 (yellow dotted line), then bounce up to the upper fractal at 1.2446 (yellow dotted line).

Stefan Doll,
Chuyên gia phân tích của InstaForex
© 2007-2023
 • Grand Choice
  Contest by
  InstaForex
  InstaForex always strives to help you
  fulfill your biggest dreams.
  THAM GIA CUỘC THI
 • Tiền gửi lần truy cập
  Ký quỹ tài khoản của bạn với $3000 và nhận được $1000 nhiều hơn!
  Trong Tháng 6 chúng tôi xổ $1000 trong chiến dịch Chancy Deposit!
  Có được một cơ hội giành chiến thắng bằng việc ký quỹ $3000 vào một tài khoản giao dịch. Đáp ứng được điều kiện này, bạn trở thành một người tham gia chiến dịch.
  THAM GIA CUỘC THI
 • Giao dịch khôn ngoan, thành công
  Nạp tiền vào tài khoản của bạn với ít nhất $ 500, đăng ký cuộc thi và có cơ hội giành được các thiết bị di động.
  THAM GIA CUỘC THI
 • 100% tiền thưởng
  Cơ hội duy nhất của bạn để nhận 100% tiền thưởng khi gửi tiền
  NHẬN THƯỞNG
 • 55% Tiền thưởng
  Đăng ký tiền thưởng 55% cho mỗi lần gửi tiền của bạn
  NHẬN THƯỞNG
 • 30% tiền thưởng
  Nhận 30% tiền thưởng mỗi khi bạn nạp tiền vào tài khoản của mình
  NHẬN THƯỞNG

Các bài báo được đề xuất

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.
Widget callback