empty
 
 

Chỉ Số Giao Động Chaikin (CHO) được phát triển bởi nhà phân tích Marc Chaikin. Chỉ số này dựa trên chỉ số Tích Lũy/Phân Bổ (A/D) của Larry R. William. Trên thực tế, chỉ số Chaikin chính là chỉ số MACD, nhưng thay vì mức giá, chỉ số A/D dựa trên cơ sở chỉ số giao động.

Tính toán

  • Trước tiên cần tính chỉ số Tích Lũy/Phân Bổ.
    AD = {[(Close - Low) - (High - Close)] / (High - Low)}*Volume
  • Sau đó, tính Chỉ Số Giao Động Chaikin.
    Chỉ Số Giao Động Chaikin = SMA(AD, m) - SMA(AD, n),

trong đó, m là lệnh trung bình lớn hơn, n là lệnh trung bình nhỏ hơn.

Sử dụng trong giao dịch

Cách sử dụng cổ điển là vào lệnh theo các đường gắn với mức 0 của chỉ số. Khi CHO tăng trên mức 0 thì tức là đang hình thành xu hướng tăng giá. Trong trường hợp này, đề xuất vào lệnh mua. Nếu chỉ số ở dưới mức 0 thì mức giá có thể sẽ tiếp tục giảm trong tương lai. Do vậy, nhà đầu tư nên xem xét về triển vọng giá giảm.

Chỉ Số Giao Động Chaikin hình thành sự hội tụ/phân kì giá lên và giá xuống dưới dạng đồ thị giá, cùng với phần lớn các chỉ số giao động khác được sử dụng trong phân tích kỹ thuật. Ngoài ra, với đặc tính này, nhà đầu tư nên xem xét vấn đề là trong hầu hết các trường hợp, hội tụ và phân kỳ trên chỉ số Chaikin bao gồm 2 hoặc 3 bước biến động liên tục. Quy tắc này cho phép lọc một số lượng đáng kể các tín hiệu đơn lẻ bởi vì chúng không thường xuyên được tính toán bởi thị trường.

Một trong những phương pháp áp dụng chỉ số CHO thú vị nhất là xây dựng chỉ số này và phân tích thị trường kết hợp với trung bình trượt (SMA, 3) được dịch chuyển 1 thanh về phía bên phải đồ thị Chỉ Số Giao Động Chaikin.

Sử dụng phương pháp tiếp cận này, cần giải quyết tình huống khi trung bình trượt di chuyển xuống và cắt các đường chỉ số khi có khả năng mức giá giảm và di chuyển lên khi giá tăng. Trong trường hợp này, sẽ có tín hiệu trước. Tuy nhiên, tín hiệu có thể sai nếu như hội tụ và phân kỳ chưa hình thành trên Chỉ Số Giao Động.

Tuy rằng số tín hiệu giảm nhưng việc sử dụng bộ lọc bổ sung sẽ giúp bạn có những tín hiệu tốt hơn.

Chỉ Số Giao Động Chaikin

Các thông số chỉ số CHO của InstaForex

Slowperiod = 10

Fastperiod = 3

TypeSmooth = 0

SMAPeriod = 3

SMAshift = 1

Tải xuống


Trở lại danh sách
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.
Widget callback