empty
 
 

Chỉ số IFX_DAO (Chỉ báo Biến chuyển đôi) là một biến thể của Chỉ báo Biến chuyển của Bill Williams được trình bày trong thuyết giao dịch hỗn loạn của ông. Chỉ số này bao gồm 2 đường của chỉ báo biến chuyển, nhanh và chậm.

Công thức

Giá trung bình = (CAO + THẤP) / 2

Chỉ báo Biến chuyển = SMA (Giá trung bình, 5) — SMA (Giá trung bình, 34)

Sử dụng giao dịch

Đã sử dụng trong Meta Trader 4, chỉ báo này kết hợp 2 chỉ số của Chỉ báo biến chuyển đã thể hiện trên đồ thị như một biểu đồ.

Dưới đây là nguyên tắc cơ bản của giao dịch theo Chỉ báo biến chuyển đôi:

  • Chỉ số đưa ra một dấu hiệu mua khi biểu đồ đỏ của chỉ báo biến chuyển đôi (AO) nhanh cắt ngang biểu đồ xanh của chỉ báo AO chậm từ đáy lên đỉnh
  • Các nhà giao dịch nên bán khi biểu đồ đỏ của chỉ báo AO nhanh cắt ngang đường xanh của chỉ báo AO chậm từ đỉnh xuống đáy
  • Các giao dịch nên được đóng lại khi biểu đồ chéo nhau hướng xuống
  • Bạn nên kiềm chế giao dịch khi các đường của chỉ số đã đi ngang. Tốt hơn là bạn nên mở một giao dịch khi bạn có thể thấy một xu hướng rõ ràng đã được hình thành cho một tài sản tài chính nào đó
  • Trong trường hợp bạn có thể thấy các đường của chỉ số đó cho thấy động thái hỗn loạn, bạn nên giao dịch trong hướng dẫn của một đường chỉ báo AO chậm
Chỉ số IFX_DAO

Tải xuống


Trở lại danh sách
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.