empty
 
 

PPO là chỉ báo kỹ thuật động lượng đo lường sự khác biệt giữa trung bình động số mũ ngày 26 và ngày 9. Chỉ báo tương tự như đường trung bình động phân kỳ / hội tụ (MACD) cả về cách dùng thực tế lẫn hiệu quả.

Công thức

PPO = (EMA(12) – EMA(26) / EMA(26)) x 100

Sử dụng giao dịch

Điểm khác biệt chính giữa PPO và MACD là MACD đo lường sự khác biệt tuyệt đối giữa hai đường trung bình động, trong khi PPO tính toán sự khác biệt tương đối về tỷ trọng.

Nếu đường trung bình động nhanh (đường đỏ) cao hơn sao với đường trung bình động chậm(đường màu xanh), thì chiều hướng lên giá đang chiếm ưu thế trên thị trường. Nếu đường trung bình động nhanh thấp hơn đường trung bình động chậm, thì chiều hướng giảm giá đang chiếm ưu thế trên thị trường. Điểm giao nhau của hai đường trung bình động là điểm gia nhập thị trường theo hướng của giao nhau này.

Nét đặc biệt đáng lưu ý của chỉ báo này là giao nhau của đường tín hiệu với mức 0. Nếu sự giao nhau xảy ra từ dưới lên, đó là xu hướng ổn định, và như vậy, nhà giao dịch nên mở vị trí mua, hoặc tiếp tục giữ nó. Nếu đường 0 cắt phía dưới đường tín hiệu MA, nhà giao dịch nên vận hành với xu hướng giảm.

Cũng như MACD, PPO chỉ ra các tình huống phân kỳ và hội tụ của chỉ báo với chuyển động giá. Nếu là phân kỳ, nó ám chỉ sự đảo ngươc nhanh chóng của giá theo chiều đi xuống. Ngược lại, nếu hội tụ xảy ra giữa sự giảm sút của giá, nó ám chỉ sự đảo ngược theo chiều lên trên sắp tới của giá.

Chỉ báo PPO

Tải xuống


Trở lại danh sách
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.
Widget callback