empty
 
 

Mô hình nến Stick Sandwich là mô hình đảo chiều tăng, thường khẳng định sự đảo chiều của một xu hướng.

Mô hình này được hình thành bởi hai nến đen với một nến trắng ở giữa chúng. Giá đóng cửa của hai thân đen sẽ là giống nhau. Mức hỗ trợ được xác định và xu hướng này rất có thể đảo chiều.

Cách phân biệt mô hình này?

1. Khi xu hướng là giảm, một nến trắng theo sau một nến đen, trong khi giá đang giao dịch trên giá đóng của một thân đen.
2. Nến thứ ba là màu đen và giá đóng của nó là giống như giá đóng vào ngày đen đầu tiên.

Kịch bản và hành vi của mô hình

Một xu hướng giảm ổn định được nhìn thấy trên thị trường. Ngày hôm sau, giá mở cửa cao hơn và nó giao dịch tăng trong suốt cả ngày, đóng cửa ở mức cao hoặc gần đó. Động thái giá này cho thấy xu hướng giảm trước đó đã có thể đảo chiều, và các giao dịch ngắn hạn tốt hơn là nên đóng hoặc được bảo vệ bởi một lệnh dừng. Ngày hôm sau giá mở cửa vẫn cao hơn và các giao dịch đóng ồ ạt. Sau đó, giá giảm và đóng cửa ở mức mà đã thấy trong hai ngày trước đó.

Nếu không tìm thấy các mức hỗ trợ và kháng cự, thì bạn có thể gặp nguy cơ cao. Ngày giao dịch kế tiếp sẽ cung cấp thêm thông tin cho tình hình trên thị trường.

Tính linh hoạt của mô hình

Theo hướng dẫn của Nhật Bản về giao dịch, các mức hỗ trợ trong hai ngày đen nằm ở các mức thấp. Mức hỗ trợ ở mức giá đóng cửa là bền hơn, vì vậy chúng ta nhận được khả năng đảo chiều cao.

Sự biến đổi mô hình

Nếu nến đen đầu tiên là ngắn hơn nhiều so với phạm vi giao dịch của ngày thứ ba, thì Stick Sandwich sẽ được chuyển thành Inverted Hammer. Nếu thân nến của ngày đầu tiên là ngắn và phạm vi giao dịch của ngày thứ ba là rộng hơn hai hoặc ba lần so với phạm vi của ngày đầu tiên, sau đó mô hình này được chuyển đổi thành Inverted Hammer tăng.

Nếu các điều kiện này không thỏa, sau đó Stick Sandwich xuống đến một nến đen điều mà được coi là một mô hình giảm và mô hình này cuối cùng sẽ được xác nhận.

Các mô hình tương tự

Hai ngày cuối cùng của mô hình thường giống như mô hình nhận chìm giảm. Đôi khi nên chú ý đến các mức hỗ trợ hơn là mô hình nến giảm mà không liên quan đến xu hướng trước đó.

Mô hình Stick Sandwich

Tải xuống


Trở lại danh sách
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.