empty
 
 

Hệ thống ForexCopy là một dịch vụ cho phép Người theo dõi sao chép lệnh của các nhà giao dịch ngoại hối thành công nhất ở chế độ thời gian thực. Hơn nữa, Nhà giao dịch cũng có thể kiếm thêm tiền, nhận hoa hồng khi chia sẻ hoạt động giao dịch của họ. Dưới đây là câu trả lời cho những câu hỏi phổ biến nhất về cách sử dụng dịch vụ và những tính năng khác mà dịch vụ cung cấp.

info iconHệ thống ForexCopy là gì?

info iconVới tư cách là người theo dõi ForexCopy, tôi có thể chọn các công cụ và tỷ lệ lô cho các giao dịch để sao chép vào tài khoản của mình không?

info iconKhi nào thì một nhà giao dịch ForexCopy sẽ nhận được hoa hồng cho việc sao chép?

info iconLà một người theo dõi ForexCopy, tôi có thể hủy một giao dịch đã sao chép nếu tôi cho rằng nó không có khả năng sinh lời không?

info iconĐơn đăng ký được chấp thuận tự động hay có Nhà giao dịch ForexCopy duyệt?

info iconHệ thống ForexCopy sao chép các giao dịch nhanh như thế nào?

info iconVì sao danh sách các cặp tiền tệ để chọn lại ngắn vậy?

info iconMột nhà giao dịch ForexCopy đã thay đổi hoa hồng sau khi tôi đăng ký các giao dịch của người đó. Tôi sẽ trả hoa hồng đã đặt ban đầu hay hoa hồng mới?

info iconThiết lập lệnh của người theo dõi có bị thay đổi không nếu nhà giao dịch sửa đổi lệnh đã sao chép?

info iconNếu một người theo dõi ForexCopy thiếu tiền để trả hoa hồng cho một nhà giao dịch ForexCopy thì nhà giao dịch có không nhận được tiền không?

info iconTôi có thể hủy đăng ký các giao dịch của một nhà giao dịch ForexCopy không?

info iconMột nhà giao dịch ForexCopy có thể hủy đăng ký một người theo dõi ForexCopy khỏi các giao dịch của mình không?

info iconLệnh chờ xử lý được sao chép vào tài khoản người theo dõi ForexCopy như thế nào?

info iconCó bất kỳ yêu cầu nào về số dư tối thiểu mà người theo dõi phải có trong tài khoản của mình trước khi sao chép giao dịch không?

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.
Widget callback