empty
 
 

Các Nhà Giao dịch ForexCopy

Hệ thống ForexCopy sáng tạo của InstaForex mời các nhà giao dịch đăng ký với hệ thống và cung cấp dịch vụ sao chép giao dịch cho Người theo dõi. Bằng cách cấp quyền sử dụng tính năng sao chép, các Nhà giao dịch ForexCopy nhận được hoa hồng cho mỗi giao dịch được sao chép hoặc hoa hồng cho mỗi ngày đăng ký.

Để trở thành Nhà giao dịch ForexCopy, hãy mở tài khoản thực trên bất kỳ máy chủ InstaForex nào và đăng ký với hệ thống ForexCopy với tư cách là nhà giao dịch. Sau khi đăng ký, hãy đặt các điều kiện sao chép cho Người theo dõi của bạn và chọn một trong các tùy chọn thanh toán sau

Hoa hồng cho mỗi giao dịch có lãi:

 • Hoa hồng cho mỗi giao dịch được trả bởi Người theo dõi ForexCopy chỉ cho các giao dịch có lãi;
 • Hoa hồng cho mỗi 0,01 lô được Người theo dõi ForexCopy trả chỉ cho 0,01 lô giao dịch có lãi;
 • chia sẻ lợi nhuận được trả bởi Người theo dõi ForexCopy chỉ cho các giao dịch có lãi.

Hoa hồng cho mỗi lô giao dịch:

 • hoa hồng trên mỗi lô 0,01 được sao chép vào tài khoản của Người theo dõi ForexCopy và chốt giao dịch dù lãi hay lỗ. Loại hoa hồng này được tính cho cả giao dịch có lãi lẫn thua lỗ và được Người theo dõi thanh toán vào cuối ngày;
 • Hoa hồng 0,5 pip trên 1 lô được giao dịch bởi mỗi Người theo dõi ForexCopy. Loại hoa hồng này được tính cho cả giao dịch có lãi và thua lỗ. Quan trọng là, InstaForex trả khoản hoa hồng này và từ đó cho phép các nhà giao dịch ForexCopy làm cho dự án của họ miễn phí cho Người theo dõi và tăng mức độ phổ biến của dự án.

Hoa hồng mỗi ngày đăng ký:

 • hoa hồng cho mỗi ngày đăng ký được trả hàng ngày, trừ những ngày thị trường Forex đóng cửa vào các ngày lễ (ngày 25 Tháng 12 và ngày 1 Tháng 1) hoặc cuối tuần (Thứ Bảy và Chủ Nhật).

Sau khi đăng ký vào hệ thống ForexCopy, tài khoản giao dịch của bạn sẽ được thêm vào danh sách theo dõi công khai được truy cập bởi hàng nghìn Người theo dõi tiềm năng luôn tìm kiếm các dự án đầu tư hàng đầu mỗi ngày. Hệ thống ForexCopy không giới hạn số lượng Người theo dõi mà Nhà giao dịch có thể có: họ có thể cung cấp thỏa thuận sao chép cho hàng chục, hàng trăm hoặc thậm chí hàng nghìn Người theo dõi trên toàn thế giới. Hệ thống sao chép hoàn toàn tự động và không yêu cầu bất kỳ hành động bổ sung nào từ Nhà giao dịch, từ đó cho phép họ tập trung vào giao dịch Forex.

Nhà giao dịch ForexCopy có cơ hội sao chép các giao dịch của các Nhà giao dịch ForexCopy khác bằng cách chọn chúng từ danh sách theo dõi. Liên kết một nhóm các nhà giao dịch có lệnh được sao chép theo cách tích hợp, một Người theo dõi có thể chi trả các khoản lỗ có thể xảy ra hoặc tham gia một nhóm Người theo dõi khác và sao chép các giao dịch của một Nhà giao dịch trên quy mô nhỏ hơn. Một Nhà giao dịch có thể kết hợp các phương pháp giao dịch khác nhau, các phân tích kỹ thuật và cơ bản bằng cách sao chép các lệnh của Nhà giao dịch khác, phân tích chiến lược của họ và tính trung bình các rủi ro.

Tùy thuộc vào tùy chọn thanh toán, Nhà giao dịch ForexCopy nhận được hoa hồng vào cuối ngày hoặc sau khi đăng ký bị hủy. Nhà giao dịch có thể đặt hoa hồng cho mỗi ngày đăng ký và nhận hoa hồng mỗi ngày. Nếu Nhà giao dịch thiết lập hoa hồng cho mỗi giao dịch, họ sẽ nhận được hoa hồng cho mỗi giao dịch có lãi sau khi Người theo dõi của họ hủy đăng ký. Trong trường hợp thứ hai, hoa hồng được tính trên cơ sở kết quả giao dịch (tổng lợi nhuận và tổng số lỗ) thu được trong khoảng thời gian đăng ký với nhà giao dịch ForexCopy. Hoa hồng cho mỗi lô giao dịch được ghi có hàng ngày vào những ngày khi giao dịch được sao chép vào tài khoản của Người theo dõi. Tất cả hoa hồng được thanh toán tự động mà không cần thực hiện thêm hành động nào. Cả Nhà giao dịch và Người theo dõi đều có thể theo dõi số tiền hoa hồng hiện tại sẽ được thanh toán trực tuyến.

Đăng ký đồng thời trong hệ thống ForexCopy và PAMM.

Khách hàng InstaForex có cơ hội đăng ký trong cả hai hệ thống bằng một tài khoản giao dịch. Từ đó, với một tài khoản, các nhà giao dịch không chỉ có thể cung cấp các giao dịch của họ để sao chép trong hệ thống ForexCopy mà còn chấp nhận đầu tư vào các dự án PAMM của họ. Ngược lại, khách hàng InstaForex có thể tự do chọn cách họ muốn kiếm tiền từ hiệu suất của các nhà giao dịch đã đăng ký trong cả hai hệ thống. Nghĩa là họ có thể sao chép các giao dịch của nhà giao dịch với tư cách là người theo dõi ForexCopy hoặc đầu tư vào các dự án PAMM của họ với tư cách là nhà đầu tư PAMM.

Người theo dõi ForexCopy

Hệ thống ForexCopy của InstaForex cung cấp cho các nhà đầu tư nhiều dịch vụ tài chính đa dạng. Sử dụng cách tiếp cận mang tính cách mạng đối với các khoản đầu tư vào các dự án ForexCopy và xem xét lại các nguyên tắc cơ bản của việc thanh toán giữa Nhà giao dịch và Người theo dõi, InstaForex đã phát triển hệ thống ForexCopy, một dịch vụ chưa từng có trong môi giới trực tuyến.

 • Hệ thống ForexCopy đảm bảo sao chép trực tuyến các lệnh được mở bởi các Nhà giao dịch hàng đầu. Có thể giảm rủi ro thua lỗ bằng cách sao chép các giao dịch của một số nhà giao dịch và chọn kết hợp các chiến lược của họ dựa trên các phân tích kỹ thuật và cơ bản.
 • Những người theo dõi ForexCopy không chuyển tiền của họ vào tài khoản của Nhà giao dịch ForexCopy. Số tiền vẫn nằm trong tài khoản giao dịch của Người theo dõi dưới sự kiểm soát của họ. Do đó, Người theo dõi sẽ không phải yêu cầu bồi hoàn từ tài khoản của Nhà giao dịch.
 • Người theo dõi có thể điều chỉnh tỷ lệ sao chép. Tùy chọn này có thể mang lại hiệu quả khi Người theo dõi muốn giảm rủi ro về tỷ lệ sao chép 1:1 hoặc khi Người theo dõi không có đủ tiền để sao chép tất cả các giao dịch.
 • Hệ thống ForexCopy cho phép Người theo dõi chọn cặp tiền tệ để sao chép. Thông số này do Người theo dõi đặt khi đăng ký một Nhà giao dịch cụ thể. Người theo dõi luôn có thể thay đổi danh sách các công cụ giao dịch mà không cần hủy đăng ký.
 • Khi điều chỉnh các thông số đăng ký mở rộng, Người theo dõi có thể thiết lập phạm vi khối lượng giao dịch. Tùy chọn Phạm vi Lô cho phép Người theo dõi chỉ sao chép các giao dịch thuộc phạm vi đã chọn (khối lượng tối thiểu và tối đa). Bên cạnh đó, Người theo dõi có thể thiết lập các thông số khi vượt quá khối lượng tối đa và tối thiểu. Khi thông số Lô cố định được sử dụng, tất cả các giao dịch có khối lượng cố định sẽ được sao chép từ tài khoản của Nhà giao dịch .
 • Người theo dõi ForexCopy trả tiền hoa hồng cho việc sao chép tất cả các giao dịch hoặc chỉ cho những giao dịch có lợi nhuận tùy thuộc vào loại hoa hồng do Nhà giao dịch ForexCopy đặt ra. Nếu họ chỉ thanh toán cho các giao dịch có lợi nhuận, lợi nhuận phải vượt quá số tiền hoa hồng mà Người theo dõi trả cho Nhà giao dịch để sao chép lệnh. Người theo dõi không có nghĩa vụ trả tiền cho các giao dịch thua lỗ. Loại hoa hồng này hỗ trợ Người theo dõi và bảo vệ lợi ích của họ.
 • Nếu Người theo dõi chọn Nhà giao dịch tính phí hoa hồng hàng ngày, thì họ phải trả tiền cho mỗi ngày đăng ký ngoại trừ những ngày lễ thị trường Forex đóng cửa (25 tháng 12 và ngày 1 tháng 1) hoặc cuối tuần (Thứ Bảy và Chủ Nhật). Các nhà giao dịch ForexCopy có thể đặt kiểu tính toán hoa hồng này dựa trên chiến lược mà họ sử dụng .
 • Người theo dõi có thể sao chép giao dịch miễn phí nếu nhà giao dịch ForexCopy đặt hoa hồng cho mỗi lô đã giao dịch, được trả bởi InstaForex.

Để bắt đầu sao chép giao dịch, người theo dõi cần phải mở tài khoản chính thức trên bất kỳ máy chủ InstaForex nào và đăng ký với hệ thống ForexCopy với tư cách là người theo dõi. Sau khi đăng ký, người theo dõi có thể xem qua danh sách theo dõi và sao chép các điều kiện mà các nhà giao dịch đặt ra để cung cấp dịch vụ của họ. Người theo dõi cũng có cơ hội thiết lập các thông số đăng ký cho mọi nhà giao dịch bằng cách chọn các cặp tiền tệ và tỷ lệ sao chép.

Mỗi nhà giao dịch có các thông số đăng ký riêng và có thể thay đổi mà không cần hủy đăng ký. Trong trường hợp Nhà giao dịch thay đổi các tùy chọn thanh toán, động thái này sẽ không ảnh hưởng đến những người theo dõi đã đăng ký với nhà giao dịch này. Hệ thống bảo vệ Người theo dõi chống lại bất kỳ sự chỉnh sửa độc lập nào từ nhà giao dịch và đảm bảo rằng các điều kiện sao chép được người theo dõi chấp nhận sẽ được đáp ứng.

Hệ thống hoàn toàn tự động và không yêu cầu thêm bất kỳ hành động nào từ người theo dõi. Sau khi nhà giao dịch đã chấp thuận đăng ký, người theo dõi có thể phải đợi khoảng 15 phút cho đến khi hệ thống ForexCopy sẵn sàng sao chép lệnh của nhà giao dịch. Mọi người theo dõi đều có thể theo dõi số liệu thống kê về giao dịch và số dư tài khoản trong Nội các khách hàng.

Tất cả các tùy chọn được sao chép trong hệ thống ForexCopy được hiển thị trên các trang của phần Quyền chọn Ngoại hối trong Tủ Khách hàng của bạn.

Tùy thuộc vào tùy chọn thanh toán, nhà giao dịch sẽ nhận được hoa hồng vào cuối ngày giao dịch hoặc sau khi đăng ký bị hủy. Nhà giao dịch có thể đặt hoa hồng hàng ngày và nhận hoa hồng mỗi ngày hoặc hoa hồng cho mỗi giao dịch và nhận hoa hồng cho mỗi giao dịch có lãi sau khi người theo dõi của mình hủy đăng ký. Tất cả các loại hoa hồng được ghi có tự động mà không cần thực hiện thêm hành động nào. Cả người giao dịch và người theo dõi đều có thể theo dõi số tiền hoa hồng hiện tại sẽ được thanh toán trực tuyến.

Những người theo dõi hệ thống ForexCopy có thể nâng cấp hồ sơ của họ và trở thành nhà giao dịch có quyền sao chép lệnh của các nhà giao dịch khác. Để bật tùy chọn này, họ chọn thông số tương ứng trong Hồ sơ. Bên cạnh đó, tài khoản của người theo dõi được nâng cấp sẽ được đưa vào danh sách giám sát của hệ thống ForexCopy.

Sao chép giao dịch

Hệ thống ForexCopy được thiết kế để cho phép các nhà giao dịch Forex sao chép trực tuyến các lệnh của các nhà giao dịch thành công. Mọi người dùng của hệ thống ForexCopy có thể tuân theo các chiến lược giao dịch có lợi nhuận bằng cách chọn Nhà giao dịch trong danh sách theo dõi công khai và sao chép các giao dịch thành công của họ.

Người dùng hệ thống ForexCopy có thể vận hành cả các công cụ giao dịch cổ điển và các tùy chọn tiền tệ. Người theo dõi ForexCopy có thể sao chép các hợp đồng quyền chọn từ tài khoản của nhà giao dịch ForexCopy bằng cách sử dụng nhiều lựa chọn của các giá trị danh nghĩa của quyền chọn.

Bất kỳ người dùng ForexCopy nào cũng có thể sao chép giao dịch của những người dùng khác và cho phép bất kỳ người dùng nào sao chép giao dịch của mình.

Hệ thống ForexCopy có một danh sách nhiều tùy chọn thanh toán. Nhà giao dịch ForexCopy nhận được hoa hồng khi cho phép một hoặc nhiều Người theo dõi ForexCopy sao chép các giao dịch của mình. Ngoài ra còn có hoa hồng cho mỗi giao dịch sao chép, hoa hồng mỗi ngày và chia sẻ lợi nhuận giao dịch. Nếu một Người theo dõi chọn điều thứ hai thì chỉ phải trả tiền cho các giao dịch sao chép có lợi nhuận.

Ngoài ra, một nhà giao dịch ForexCopy có thể cung cấp dịch vụ của mình miễn phí cho những người theo dõi. Trong trường hợp này, InstaForex phải trả hoa hồng cho nhà giao dịch.

Không có hạn chế đối với một số giao dịch được sao chép của một số Nhà giao dịch: bạn có thể điều chỉnh hệ thống để sao chép tất cả các giao dịch của họ.

Bất kỳ khách hàng InstaForex nào cũng có thể đăng ký vào hệ thống ForexCopy và theo dõi bao nhiêu Nhà giao dịch thành công tùy thích. Không có hạn chế đặc biệt nào đối với việc đăng ký trong hệ thống InstaForex. Hơn nữa, dịch vụ được cung cấp miễn phí.

Tuỳ chọn Thanh toán

Hệ thống ForexCopy của InstaForex cho phép các nhà đầu tư sao chép các giao dịch của các Nhà giao dịch ForexCopy hàng đầu. Tại sao hệ thống này lại thú vị đối với các nhà giao dịch nhiều kinh nghiệm? Cung cấp dịch vụ của họ, Nhà giao dịch ForexCopy nhận được hoa hồng cho các giao dịch sinh lời được sao chép, hoa hồng cho các lô được giao dịch hoặc hoa hồng cho mỗi ngày đăng ký.

Có một số cách để thưởng cho các nhà giao dịch ForexCopy, những người cung cấp các giao dịch của họ để sao chép cho Người theo dõi. Khi đăng ký với hệ thống, Nhà giao dịch chọn một trong các tùy chọn thanh toán sau:

 • hoa hồng hàng ngày (Người theo dõi được tính hoa hồng vào cuối mỗi ngày giao dịch ngoại trừ những ngày nghỉ trên thị trường Forex);
 • hoa hồng cho mỗi giao dịch được mở trong đăng ký ForexCopy;
 • chia sẻ lợi nhuận do Người theo dõi trả;
 • hoa hồng cho khối lượng giao dịch đã sao chép được kết thúc dù lãi hay lỗ;
 • sao chép miễn phí (Nhà giao dịch nhận hoa hồng cho mỗi lô giao dịch từ nhà môi giới).

Các Nhà giao dịch ForexCopy thiết lập các tùy chọn thanh toán khi đăng ký trong hệ thống. Mỗi tùy chọn thanh toán được đặt riêng cho mọi đăng ký ForexCopy: một Nhà giao dịch có thể nhận hoa hồng từ Người theo dõi theo nhiều cách khác nhau: mỗi ngày, mỗi giao dịch hoặc chia sẻ lợi nhuận.

Cơ hội lựa chọn và thay đổi các tùy chọn thanh toán cho đăng ký ForexCopy cho phép tạo nhiều điều kiện thuận tiện cho cả hai thành viên của hệ thống: một số người coi trọng cơ hội trả sau khi thu được lợi nhuận (thanh toán chia sẻ lợi nhuận), số khác thích thanh toán mỗi giao dịch. Quyền tự do lựa chọn và quyền tự do cung cấp là các yếu tố tạo nên thành công của hệ thống ForexCopy, khiến hệ thống này trở nên hấp dẫn đối với các Nhà giao dịch có ý định kiếm tiền từ giao dịch của riêng họ và từ dịch vụ sao chép giao dịch của họ.

Tín hiệu Forex

Hệ thống ForexCopy của InstaForex tạo cơ hội đặc biệt cho các nhà cung cấp tín hiệu Forex để phân phối dịch vụ của họ trực tuyến giữa các nhà giao dịch tư nhân.

Hệ thống ForexCopy là một dịch vụ thân thiện với người dùng được thiết kế để cho phép khách hàng sao chép các giao dịch bằng cách đăng ký với các nhà giao dịch thành công. Không áp dụng các hạn chế đối với việc sử dụng Cố vấn Chuyên gia cũng như các giới hạn khác, hệ thống ForexCopy mang lại cơ hội tốt nhất cho những người muốn bán tín hiệu Forex.

Hệ thống ForexCopy là một cách đơn giản để bán tín hiệu. Nó cung cấp một giao diện hoàn toàn tự động về đăng ký trả phí cho các giao dịch của bạn và ghi có tự động các khoản thanh toán vào tài khoản của bạn cùng với cơ hội theo dõi chuyển tiền cho các tín hiệu của bạn từ hàng trăm hoặc thậm chí hàng nghìn người đăng ký.

Sau khi đăng ký vào hệ thống ForexCopy, tài khoản của bạn sẽ tự động được thêm vào trong theo dõi công khai của các nhà giao dịch, được hàng ngàn nhà giao dịch truy cập mỗi ngày. Việc theo dõi cung cấp cho bạn những Người theo dõi mà bạn chưa từng gặp trước đây, những người sống ở các quốc gia khác nhau và thậm chí nói các ngôn ngữ khác nhau.

Yêu cầu duy nhất bạn phải đáp ứng để bán tín hiệu Forex trong hệ thống ForexCopy là phải có tài khoản giao dịch với InstaForex. Bắt đầu giao dịch và những người khác sẽ sao chép giao dịch của bạn!

Nếu bạn chưa có kinh nghiệm giao dịch nhưng có thể nhận ra những nhà giao dịch thành công, hãy đăng ký giao dịch của họ và bán lại tín hiệu của họ cho khách hàng của bạn!

Lời khuyên hữu ích: Là một nhà cung cấp tín hiệu ngoại hối, hãy sử dụng lợi thế của hệ thống ForexCopy và nhúng mã liên kết của bạn vào liên kết chuyển tiếp đến nhà giao dịch mà bạn đã chọn. Nếu khách hàng của bạn theo liên kết này và quyết định sao chép lệnh của nhà giao dịch này, bạn sẽ nhận được hoa hồng từ mỗi giao dịch họ thực hiện.

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.
Widget callback